Skip to main content Start of main content

Fedora Python Classroom Lab

Jedním z přínosů Fedory pro vývojáře v Pythonu je jednoduchost, se kterou lze nastavit vývojový projekt v Pythonu. Fedora Python Classroom Lab navíc činí používání Fedory jednodušší i pro učitele nebo instruktory v jejich třídách či workshopech. Operační systém s důležitými věcmi předinstalovanými připravený rovnou k použití - ať již s GNOME nebo v prostředí bez zobrazovacího zařízení pro Docker nebo Vagrant. Učtě Python na Fedoře, s Fedorou, používáním věcí, které milujete: IPython, Jupyter Notebook, několik Pythonů, virtualenv, tox, git a další

Fedora Python Classroom Lab přichází ve 3 variantách. Lze ho provozovat v grafickém režimu s GNOME, nebo ho lze virtualizovat s Vagrantem nebo spustit v kontejneru Docker. Vyberte si, co nejlépe odpovídá vašemu výukovému prostředí.

Vybrané aplikace

Různé Pythony

Několik implementací programovacího jazyka Python, včetně nejnovějších verzí CPythonu a PyPy

Python pro vědce

Vše co je nutné k naučení či výuce vědy v Pythonu, včetně SciPy

Jupyter Notebook

Pracovní prostředí notebook založené na webovém rozhraní pro interaktivní programování a vizualizace

tox

Nástroj pro správu virtuálních prostředí a spouštění testů z příkazové řádky

virtuální prostředí

Vytvořte izolovaná Pythonní prostředí

Editor Mu

Jednoduchý Pythonní editor pro začínající programátory

Python 3 IDLE

Integrované vývojové a vzdělávací prostředí Pythonu

Stažení Fedora Python Classroom Lab 40

DATUM VYDÁNÍ: úterý 23. dubna 2024

Pro systémy Intel a AMD x86_64

Fedora Python Classroom Lab 40Vagrant libvirtvagrant-libvirt.box1.4 GiB

Fedora Python Classroom Lab 40Vagrant VirtualBoxvagrant-virtualbox.box1.5 GiB

Fedora Python Classroom Lab 40Live ISOiso2.2 GiB

Pro systémy ARM® aarch64

Fedora Python Classroom Lab 40Rawraw.xz2.5 GiB

Pro tuto verzi nejsou k dispozici žádné soubory.

Bezpečnost bereme vážně

Až si obraz stáhnete, ověřte si jeho bezpečnost a neporušenost.

Výpočtem kontrolního součtu obrazu na svém počítači a jeho porovnání s původním kontrolním součtem lze ověřit, že obraz nebyl pozměněn nebo poškozen. Obrazy jsou rovněž podepsány podpisy gpg s klíči Fedory, aby bylo možno prokázat jejich neporušenost.

 • Klepněte na tlačítko ověřit , aby se stáhl soubor kontrolního součtu pro stažený obraz.

 • Naimportujte si klíč(-e) GPG Fedory

          curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg
         

  Podrobnosti klíče(-ů) GPG si lze ověřit zde.

 • Ověřte, že kontrolní součet je platný

          gpgv --keyring ./fedora.gpg Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         
 • Ověřte, že se kontrolní součet shoduje

          sha256sum -c Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         

Uvede-li výstup, že soubor je platný, je již připraven k použití!

Klepnutím a stažením Fedory souhlasíte, že souhlasíte s Politikou Fedory pro kontrolu vývozu.