Skip to main content Start of main content

Fedora Scientific Lab

Wary of reinstalling all the essential tools for your scientific and numerical work? The answer is here. Fedora Scientific Spin brings together the most useful open source scientific and numerical tools atop the goodness of the KDE desktop environment.

Fedora Scientific currently ships with numerous applications and libraries. These range from libraries such as the GNU Scientific library, the SciPy libraries, tools like Octave and xfig to typesetting tools like Kile and graphics programs such as Inkscape. The current set of packages include an IDE, tools and libraries for programming in C, C++, Python, Java and R. Also included along with are libraries for parallel computing such as the OpenMPI and OpenMP. Tools for typesetting, writing and publishing are included.

Vybrané aplikace

IPython

IPython is an enhanced interactive shell with various features to support rapid interactive computing.

Pandas

Pandas is a Python library mostly useful for data analysis.

Gnuplot

Gnuplot is a command line driven utility for creating 2D and 3D graphs.

Matplotlib

Matplotlib is the most feature-rich Python library for creating publication ready graphs and figures.

LaTeX

Fedora Scientific includes the complete toolchain needed for creating documents using LaTeX.

GNU Octave

GNU Octave is a high level programming language and numerical computing environment, mostly compatible with MATLAB.

GNU Scientific Library

The GNU Scientific Library is a C/C++ library providing a extensive collection of mathematical routines.

Stažení Fedora Scientific Lab 40

DATUM VYDÁNÍ: úterý 23. dubna 2024

Pro systémy Intel a AMD x86_64

Fedora Scientific Lab 40Vagrant libvirtvagrant-libvirt.box4.6 GiB

Fedora Scientific Lab 40Vagrant VirtualBoxvagrant-virtualbox.box4.6 GiB

Fedora Scientific Lab 40Live ISOiso5.2 GiB

Pro tuto verzi nejsou k dispozici žádné soubory.

Bezpečnost bereme vážně

Až si obraz stáhnete, ověřte si jeho bezpečnost a neporušenost.

Výpočtem kontrolního součtu obrazu na svém počítači a jeho porovnání s původním kontrolním součtem lze ověřit, že obraz nebyl pozměněn nebo poškozen. Obrazy jsou rovněž podepsány podpisy gpg s klíči Fedory, aby bylo možno prokázat jejich neporušenost.

 • Klepněte na tlačítko ověřit , aby se stáhl soubor kontrolního součtu pro stažený obraz.

 • Naimportujte si klíč(-e) GPG Fedory

          curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg
         

  Podrobnosti klíče(-ů) GPG si lze ověřit zde.

 • Ověřte, že kontrolní součet je platný

          gpgv --keyring ./fedora.gpg Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         
 • Ověřte, že se kontrolní součet shoduje

          sha256sum -c Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         

Uvede-li výstup, že soubor je platný, je již připraven k použití!

Klepnutím a stažením Fedory souhlasíte, že souhlasíte s Politikou Fedory pro kontrolu vývozu.