Skip to main content Start of main content

Community

Join a community of users and contributors focused on Fedora CoreOS.

Fedora CoreOS is gemaakt door een team in de Fedora Project-gemeenschap genaamd de CoreOS Working Group. Het bestaat uit officiële leden met beslissingsbevoegdheid, en uit andere contribuanten. Lees meer over deze groep en hoe je betrokken kunt raken op de website van CoreOS Working Group.

Communicatiekanalen

Forum

Het discussieforum van Fedora, met gebruik van het label Fedora CoreOS, is een uitstekende plaats om met andere gebruikers en bijdragers van Fedora CoreOS in contact te komen.

Chatten

U kunt chatten met de Fedora CoreOS Working Group via Matrix of IRC: #coreos:fedoraproject.org op Matrix en #fedora-coreos op irc.libera.chat.

Mailinglist

De Fedora CoreOS Working Group verzendt de agenda's en de notulen van zijn vergaderingen. Daartoe, en voor de vergaderingen zelf, wordt het e-mailadres coreos@lists.fedoraproject.org gebruikt.

Manieren om deel te nemen

Meld & bespreek problemen

Je kunt problemen in Fedora CoreOS bekijken, melden en bespreken met het foutenbeheerprogramma van Fedora CoreOS.

Woon een bijeenkomst bij

CoreOS Working Group meetings are open to all current and potential contributors every Wednesday at 16:30 UTC in #meeting-1​:fedoraproject.org (see fedocal→coreos for updates).

Evenementen

Fedora heeft evenementen verspreid over het jaar die u kunt bijwonen, in persoon of virtueel, zowel om Fedora Workstation beter te leren kennen als om andere gebruikers en bijdragers te ontmoeten.

De jaarlijkse conferentie van het Fedora project

Flock is de jaarlijkse conferentie van het Fedora Project. Zij duurt enkele dagen en richt zich op onze bijdragers. De conferentie wordt meestal afwisselend in Europa en Noord Amerika georganiseerd. Zij geeft de gelegenheid tot echte persoonlijke ontmoetingen en gesprekken. De conferentie viert ook onze gemeenschap.

Flock vindt meestal plaats in augustus.

De virtuele conferentie van het Fedora project

Nest is onze virtuele Flock sinds de uitbraak van COVID-19. De conferentie duurt drie dagen en omvat voordrachten, workshops, programmeersessies en sociale evenementen.

Mondiale en regionale bijeenkomsten

Hatch is een serie van kleinschalige bijeenkomsten in de weken voorafgaand aan de Flock/Nest conferentie. Op deze bijeenkomsten kunnen de bijdragers van Fedora die bij elkaar in de buurt wonen elkaar reeds ontmoeten.

Fedora Magazine is een website die plaats geeft aan promotionele artikelen en aan korte handleidingen die werden geschreven door de gemeenschap en die gaan over vrije- en open-source-software die wordt uitgevoerd of werkt met het besturingssysteem Fedora Linux.

De Community Blog is een platform om nieuws en informatie over Fedora met anderen in de projectgemeenschap te delen.