Skip to main content Start of main content

Sponsors van Fedora

Het Fedora project is er trots op de volgende organisaties als sponsors te hebben.

Red Hat, Inc. is de hoofdsponsor van het Fedora project. Red Hat voorziet het Fedora project van brede ondersteuning, waaronder de ondersteuning door voltijds medewerkers, de beschikbaarstelling van ruimten, servers en bandbreedte, de financiering van evenementen, en de juridische advisering.

Het Fedora project is de volgende sponsors ook dankbaar voor het verlenen van aanzienlijke steun.

Wilt u graag iets sponsoren voor Fedora?

Om onze Flock to Fedora conferentie te sponsoren, bekijk je de prospectus of stuur je een e-mail naar sponsors@fedoraproject.org.

Om de mirrors te spiegelen, zie de Mirroring pagina of neem contact op met het [Infrastructuur team](https://docs.fedoraproject.org/en-US/infra/ #_communicating).