Skip to main content Start of main content

Det er operativsystemet ditt.

Ei innovativ plattform for maskinvare, skyer og konteinarar, bygd med kjærleik av dykk.

100% Fritt og Open Kjeldekode

Siste utgjeving

40

Vil du ha fleire Fedora-alternativ?

Atomic-skrivebord

Fedora-skrivebordsopplevingane du kjenner, med eit ekstra lag med tryggleik og pålitelegskap.

Lær meir

Fedora Spinn

Viss du føretrekkjer eit alternativt skrivebordsmiljø, til dømes KDE Plasma Desktop eller Xfce, kan du lasta ned eit Fedora-spinn for det føretrekte skrivebordsmiljøet ditt og bruka han til å installera Fedora, førehandskonfigurert for det skrivebordsmiljøet du ynskjer.

Lær meir

Fedora Labbar

Fedora Labbar er eit utval av kuraterte pakkar med formålsstyrt programvare og innhald som er kuraterte og vedlikehalde av medlemar av Fedora-fellesskapet. Desse kan installerast som frittståande fullversjonar av Fedora eller som tillegg til eksisterande Fedora-installasjonar.

Lær meir

Fedora ALT-nedlastingar

Fedora Alternative-nedlastingane er anten spesialtilpassa — for testing, for spesifikke arkitekturar — eller er meir standardversjonar av Fedora i alternative format, til dømes i nettverksinstallasjonsformat eller formatert for Bittorrent-nedlasting.

Lær meir

Støtteressursar

Dokumentasjon

Omfattande dokumentasjon er tilgjengeleg på Fedoras dokumentasjonsside.

Fedora-dokumentasjon

Støtte

Få støtte frå fellesskapet vårt på Fedoras diskusjonsforum.

Fedora-diskusjon

Chatt

Brukarar og utviklarar er tilgjengelege i kanalen #fedora på Fedora Chat.

Fedora Chatt