Skip to main content Start of main content

Det konteinar­optimaliserte operativsystemet

Eit minimalt operativsystem med automatiske oppdateringar. Skalerleg og sikkert.

Kvifor Fedora CoreOS?

 • Konteinarbasert

  Den optimale konteinarverten vil verta tilbode for å kunna køyra konteinariserte applikasjonar.


 • Sikker

  Målet vårt er å tilby den beste konteinarverten for å køyra arbeidsbelastingar sikkert og i stor skala.


 • Økosystem med open kjeldekode

  Alt vert støtta av eit heilt gratis Fedora-økosystem med open kjeldekode.


 • Ope for alle

  CoreOS er akkurat no tilgjengeleg på fleire plattformer, og fleire kjem snart.


 • Minimal

  Fedora CoreOS-biletet er minimalt forma ut.


 • Fleksibel

  Det finst eit breitt utval av installasjonsmetodar som vert støtta.


Plattformer testa mot CoreOS

Bygd av dykk

Fedora-prosjektet ser for seg ei verd der alle kan dra nytte av fri programvare med open kjeldekode som er utvikla av inkluderande, innbydande, og fordomsfrie fellesskap.

Fedora CoreOS er skapt av eit team i Fedora-fellesskapet som heiter CoreOS Working Group. Han består av offisielle medlemar som har avgjerdsstyresmakt, og dessutan andre bidragsytarar. Finn ut meir på nettstaden til CoreOS Working Group.

Prøv det no.

Last ned no