Skip to main content Start of main content

Fedora Astronomy Lab

Fedora Astronomy tilbyr ei komplett verktøykjede med open kjeldekode til både amatørar og profesjonelle astronomar.

Spinnet tilbyr Fedora KDE-skrivebordet forbetra med eit komplett vitskapleg Python-miljø og programvara AstrOmatic for dataanalyse. KStars vart lagt til for å gje eit fullverdig astrofotoverktøy. Sidan KStars brukar INDI-biblioteket til å styra utstyr, ulike teleskop, kamera osb. Fedora Astronomy tilbyr kort sagt eit komplett sett med programvare, frå planlegging av observasjonar til dei endelege resultata.

Utvalde applikasjonar

Astropy

Astropy er eit felles python-bibliotek for astronomi for å fremja interoperabilitet mellom astronomipakkar.

Kstars

Kstars gjev ei nøyaktig grafisk simulering av nattehimmelen, same kvar du er på jorda, uansett dato og klokkeslett.

Celestia

Den frie romsimuleringa som lèt deg utforska universet vårt i tre dimensjonar.

Virtualplanet

Gjer det mogleg å visualisera alle planetaspekt når som helst. Inkluderer utvida funksjonsdatabase og tekstur.

Siril

Siril, ei gratis programvare for astronomisk biletbehandling.

INDI

INDI-biblioteket er ei plattformuavhengig programvare som er utvikla for automatisering og kontroll av astronomiske instrument.

GIMP

Ein kraftig app for biletkomposisjon og grafisk redigering, på same måte som Adobe® Photoshop™.

Redshift

Redshift justerer fargetemperaturen på skjermen i samsvar med omgjevnadane.

Astromatic

AstrOmatic er eit sett med programvare for astronomisk databehandling.

Last ned Fedora Astronomy Lab 40

LANSERINGSDATO: tysdag 23. april 2024

For Intel og AMD x86_64 system

Fedora Astronomy Lab 40Live ISOiso4.3 GiB

Ingen filer tilgjengeleg for denne versjonen.

Me tek tryggleik seriøst

Når du har lasta ned eit bilete, hugs å stadfesta det for både tryggleik og integritet.

Ved å berekna sjekksummen til avbildinga på di eiga datamaskin og samanlikna ho med den opphavlege sjekksummen, kan du kontrollera at avbildinga ikkje har vorte tukla med eller øydelagt. Avbildingar er ogso gpg-signert med Fedora-nyklar for å demonstrera integriteten deira.

 • Klikk på stadfest-knappen for å lasta ned sjekksumfila for det nedlasta biletet.

 • Importer Fedoras GPG-nykel(ar)

          curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg
         

  Du kan verifisera detaljane i GPG-nykelen/ane her.

 • Verifiser at sjekksumfila er gyldig

          gpgv --keyring ./fedora.gpg Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         
 • Sjekk at sjekksummen samsvarer

          sha256sum -c Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         

Viss det står at fila er gyldig, so er den klar til bruk!

Ved å klikka på og lasta ned Fedora, samtykkjer du i å overhalda Fedoras retningslinjer for eksportkontroll.