Skip to main content Start of main content

Fedora held deg trygg

Lær korleis du verifiserer nedlastingane dine

Verifiser nedlastinga

Når du har lasta ned eit bilete, hugs å stadfesta det for både tryggleik og integritet.

Ved å berekna sjekksummen til avbildinga på di eiga datamaskin og samanlikna ho med den opphavlege sjekksummen, kan du kontrollera at avbildinga ikkje har vorte tukla med eller øydelagt. Avbildingar er ogso gpg-signert med Fedora-nyklar for å demonstrera integriteten deira.

Klikk knappen for å få skreddarsydde instruksjonar for nedlastinga di.

Verifiser med CHECKSUM-filer

Viss nedlastinga vert levert med ei CHECKSUM-fil, kan du fylgja desse enkle trinna for å verifisera tryggleiken og integriteten til biletet ditt.

 • Importer Fedoras GPG-nykel(ar)

  curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg
 • Liste opp Fedoras GPG-nykel(ar)

  gpg --with-fingerprint --show-keys --keyid-format long fedora.gpg

  Du kan sjekka detaljane for GPG-nykelen/ane nedanfor.

 • Sjekk at CHECKSUM-fila er gyldig

  for checksum in *-CHECKSUM; do gpgv --keyring ./fedora.gpg "$checksum"; done
 • Sjekk at sjekksummen samsvarer

  sha256sum -c *-CHECKSUM

Viss det står at fila er gyldig, so er den klar til bruk!

Pakkesigneringsnyklar

Finn ut korleis Fedora brukar pakkesignering for å verna deg.

Kvar stabil RPM-pakke som vert publisert av Fedora-prosjektet, er signert med ein GPG-signatur. Som standard vil dnf og dei grafiske oppdateringsverktøya verifisera desse signaturane og nekta å installera pakkar som ikkje er signerte eller som har dålege signaturar. Du bør alltid verifisera signaturen til ein pakke før du installerer han. Desse signaturane sikrar at pakkane du installerer er produsert av Fedora-prosjektet og ikkje har vorte endra (utilsikta eller vondsinna) av ein spegel eller ein nettstad som tilbyr pakkane.

Noverande GPG-nyklar

Fedora Rawhide

id:rsa4096/E99D6AD1 2023-08-08
Fingerprint:
466CF2D8B60BC3057AA9453ED0622462E99D6AD1466C F2D8 B60B C305 7AA9 453E D062 2462 E99D 6AD1
DNS OpenPGPKey:4708da3c8d2e316f3321396cfb18e064f90a361490165d2723a63730._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 40

id:rsa4096/A15B79CC 2023-01-24
Fingerprint:
115DF9AEF857853EE8445D0A0727707EA15B79CC115D F9AE F857 853E E844 5D0A 0727 707E A15B 79CC
DNS OpenPGPKey:4d0cd6e4349d5979387749daf5995f20d0de7f7b2fdfdc76d7eb21a1._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 39

id:rsa4096/18B8E74C 2022-08-09
Fingerprint:
E8F23996F23218640CB44CBE75CF5AC418B8E74CE8F2 3996 F232 1864 0CB4 4CBE 75CF 5AC4 18B8 E74C
DNS OpenPGPKey:48cb71516f035e33db6249d81d145d8b9198da654fbfbcf16c06104d._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 38

id:rsa4096/EB10B464 2022-02-08
Fingerprint:
6A51BBABBA3D5467B6171221809A8D7CEB10B4646A51 BBAB BA3D 5467 B617 1221 809A 8D7C EB10 B464
DNS OpenPGPKey:490cba59bda7a7f15781835ffff717f123dd00297312f7a03b74b9a7._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 9

id:rsa4096/3228467C 2021-09-07
Fingerprint:
FF8AD1344597106ECE813B918A3872BF3228467CFF8A D134 4597 106E CE81 3B91 8A38 72BF 3228 467C
DNS OpenPGPKey:1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 8

id:rsa4096/2F86D6A1 2019-06-05
Fingerprint:
94E279EB8D8F25B21810ADF121EA45AB2F86D6A194E2 79EB 8D8F 25B2 1810 ADF1 21EA 45AB 2F86 D6A1
DNS OpenPGPKey:1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 7

id:rsa4096/352C64E5 2013-12-16
Fingerprint:
91E97D7C4A5E96F17F3E888F6A2FAEA2352C64E591E9 7D7C 4A5E 96F1 7F3E 888F 6A2F AEA2 352C 64E5
DNS OpenPGPKey:1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

Forelda GPG-nyklar

Har du funne ein tryggingsfeil?

Tak deg tid til å gje oss beskjed. Lær korleis på wikisida vår.