Skip to main content Start of main content

Last ned Fedora Server 40

Me er so glade for at du har bestemt deg for å prøva Fedora Server. Me veit at du kjem til å elska det.

LANSERINGSDATO: tysdag 23. april 2024

For Intel og AMD x86_64 system

Fedora Server 40QEMUqcow2

Fedora Server 40DVDiso

Fedora Server 40Network Installiso

For ARM® aarch64 system

Fedora Server 40Rawraw.xz

Fedora Server 40QEMUqcow2

Fedora Server 40DVDiso

Fedora Server 40Network Installiso

For Power ppc64le system

Fedora Server 40QEMUqcow2

Fedora Server 40DVDiso

Fedora Server 40Network Installiso

For IBM s390x zSystem

Fedora Server 40QEMUqcow2

Fedora Server 40DVDiso

Fedora Server 40Network Installiso

Me tek tryggleik seriøst

Når du har lasta ned eit bilete, hugs å stadfesta det for både tryggleik og integritet.

Ved å berekna sjekksummen til avbildinga på di eiga datamaskin og samanlikna ho med den opphavlege sjekksummen, kan du kontrollera at avbildinga ikkje har vorte tukla med eller øydelagt. Avbildingar er ogso gpg-signert med Fedora-nyklar for å demonstrera integriteten deira.

Klikk knappen for å få skreddarsydde instruksjonar for nedlastinga di.

Vert ein Fedora-bidragsytar

Når du har installert Fedora og er i gang, kvifor ikkje vert med og bidra i eit av nettfellesskapa våre?

Offisielt støtta Fedora-fellesskapsområde

Fellesskapsvedlikehaldne område

Ved å klikka på og lasta ned Fedora, samtykkjer du i å overhalda Fedoras retningslinjer for eksportkontroll.