Skip to main content Start of main content

Sponsorar av Fedora

Fedora-prosjektet er stolt over å ha fylgjande organisasjonar som sponsorar.

Red Hat, Inc. er hovudsponsor for Fedora-prosjektet. Red Hat gjev Fedora-prosjektet eit breitt spekter av ressursar, inkludert støtte frå heiltidstilsette, infrastruktur, maskinvare, og bandbreidd, finansiering av arrangement, og juridisk rådgjeving.

Fedora-prosjektet er ogso takksamt overfor fylgjande sponsorar som har bidrege med stor støtte.

Er du interessert i å sponsa noko for Fedora?

For å sponsa Flock to Fedora-konferansen, sjå prospektet eller send ein e-post til sponsors@fedoraproject.org.

For å spegla kodelagera, sjå speglings-sida eller kontakt infrastruktursteamet.