Skip to main content Start of main content

Kanały Komunikacji

Dyskusja o Fedorze

Oparte na dyskursie forum dyskusyjne Fedory jest doskonałym miejscem do nawiązywania kontaktu z innymi użytkownikami i współpracownikami Projektu Fedora.

Czat Fedory

Serwer czatu Fedory oparty na Matrix to świetne miejsce do czatowania w czasie rzeczywistym z innymi użytkownikami i współpracownikami Projektu Fedora.