Skip to main content Start of main content

Fedora zapewnia ci bezpieczeństwo

Dowiedz się, jak weryfikować pobrane pliki

Zweryfikuj swój pobrany plik

Po pobraniu obrazu sprawdź jego bezpieczeństwo i integralność.

Poprzez obliczenie sumy kontrolnej obrazu, na swoim komputerze i porównaniu jej do oryginalnej sumy kontrolnej, możesz sprawdzić czy obraz nie został zmieniony lub uszkodzony. Obrazy są również podpisane kluczem gpg Fedory w celu poświadczenia integralności.

Kliknij przycisk weryfikacji , aby uzyskać instrukcje dostosowane do pobierania.

Sprawdź z pomocą plików z sumą kontrolną

Jeśli pobrany plik zawiera plik z sumą kontrolną, wykonaj te proste czynności, aby zweryfikować obraz pod kątem bezpieczeństwa i integralności.

 • Zaimportuj klucz(e) GPG Fedory

  curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg
 • Lista kluczy GPG Fedory

  gpg --with-fingerprint --show-keys --keyid-format long fedora.gpg

  Możesz zweryfikować cechy klucz(-a/-y) GPG poniżej.

 • Sprawdź czy SUMA KONTROLNA pliku jest poprawna

  for checksum in *-CHECKSUM; do gpgv --keyring ./fedora.gpg "$checksum"; done
 • Sprawdź czy suma kontrolna się zgadza

  sha256sum -c *-CHECKSUM

Jeżeli suma jest poprawna, plik można użyć!

Klucze do podpisywania pakietów

Dowiedz się, jak Fedora używa podpisywania pakietów, aby pomóc Cię chronić.

Każdy stabilny pakiet RPM opublikowany przez projekt Fedora jest podpisany podpisem GPG. Domyślnie dnf i graficzne narzędzia aktualizacyjne zweryfikują te podpisy i odmówią instalacji pakietów, które nie są podpisane lub mają złe podpisy. Zawsze należy zweryfikować podpis pakietu przed jego zainstalowaniem. Podpisy te zapewniają, że pakiety, które instalujesz, zostały stworzone przez projekt Fedora i nie zostały zmienione (przypadkowo lub złośliwie) przez serwer lustrzany lub stronę internetową, która dostarcza pakiety.

Aktualne klucze GPG

Fedora Rawhide

id:rsa4096/E99D6AD1 2023-08-08
Fingerprint:
466CF2D8B60BC3057AA9453ED0622462E99D6AD1466C F2D8 B60B C305 7AA9 453E D062 2462 E99D 6AD1
DNS OpenPGPKey:4708da3c8d2e316f3321396cfb18e064f90a361490165d2723a63730._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 40

id:rsa4096/A15B79CC 2023-01-24
Fingerprint:
115DF9AEF857853EE8445D0A0727707EA15B79CC115D F9AE F857 853E E844 5D0A 0727 707E A15B 79CC
DNS OpenPGPKey:4d0cd6e4349d5979387749daf5995f20d0de7f7b2fdfdc76d7eb21a1._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 39

id:rsa4096/18B8E74C 2022-08-09
Fingerprint:
E8F23996F23218640CB44CBE75CF5AC418B8E74CE8F2 3996 F232 1864 0CB4 4CBE 75CF 5AC4 18B8 E74C
DNS OpenPGPKey:48cb71516f035e33db6249d81d145d8b9198da654fbfbcf16c06104d._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 38

id:rsa4096/EB10B464 2022-02-08
Fingerprint:
6A51BBABBA3D5467B6171221809A8D7CEB10B4646A51 BBAB BA3D 5467 B617 1221 809A 8D7C EB10 B464
DNS OpenPGPKey:490cba59bda7a7f15781835ffff717f123dd00297312f7a03b74b9a7._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 9

id:rsa4096/3228467C 2021-09-07
Fingerprint:
FF8AD1344597106ECE813B918A3872BF3228467CFF8A D134 4597 106E CE81 3B91 8A38 72BF 3228 467C
DNS OpenPGPKey:1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 8

id:rsa4096/2F86D6A1 2019-06-05
Fingerprint:
94E279EB8D8F25B21810ADF121EA45AB2F86D6A194E2 79EB 8D8F 25B2 1810 ADF1 21EA 45AB 2F86 D6A1
DNS OpenPGPKey:1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 7

id:rsa4096/352C64E5 2013-12-16
Fingerprint:
91E97D7C4A5E96F17F3E888F6A2FAEA2352C64E591E9 7D7C 4A5E 96F1 7F3E 888F 6A2F AEA2 352C 64E5
DNS OpenPGPKey:1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

Przestarzałe klucze GPG

Znalazłeś błąd dotyczący bezpieczeństwa?

Poświęć chwilę i daj nam znać. Dowiedz się, jak to zrobić na naszej stronie wiki.