Skip to main content Start of main content

Obraz Fedora Sway

Fedora Sway Spin udostępnia popularnego menedżera okien kafelkowych Sway. Dzięki temu aplikacja Sway jest dostępna i atrakcyjna zarówno dla nowicjuszy, jak i zaawansowanych użytkowników, którzy wolą nie używać myszy, touchpada ani innego urządzenia wskazującego do interakcji ze środowiskiem. Wyposażona w lekkie aplikacje do przeglądania stron internetowych, edycji tekstu i odtwarzania multimediów, Fedora Sway Spin oferuje kompletne doświadczenie z minimalistycznym interfejsem użytkownika.

Przechodzenie do trybu online

Firefox

Popularna i bezpłatna przeglądarka internetowa wspierana przez Mozillę, organizację non-profit zajmującą się prywatnością w Internecie.

Aplet Network Managera

Wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać połączenie z routerem bezprzewodowej sieci LAN lub z Internetem za pośrednictwem wielu obsługiwanych mobilnych kart 3G.

nmcli

Aplikacja konsolowa do sterowania konfiguracją NetworkManager. Daje ci moc apletu NM, ale w terminalu.

Konfiguracja

foot

Foot to szybki, lekki i minimalistyczny emulator terminala wspierający Wayland.

light

light pobiera i ustawia jasność podświetlenia ekranu w systemie Linux.

imv

Imv to przeglądarka obrazów działająca w terminalu przeznaczona do użytku z kafelkowymi menedżerami okien.

Narzędzia

sway lock

Prosta blokada ekranu.

waybar

Wysoce konfigurowalny panel Wayland dla kompozytorów opartych na Sway i Wlroots.

rofi

Przełącznik okien, program uruchamiający aplikacje i zamiennik menu.

dunst

Wysoce konfigurowalny i lekki demon powiadomień.

kanshi

Narzędzie do konfiguracji wyświetlania dynamicznego.

Thunar

Menedżer plików dla Linuksa i innych systemów uniksopodobnych.

Wypróbuj teraz.

Pobierz teraz