Skip to main content Start of main content

Community

Join a community of users and contributors focused on Fedora CoreOS.

Fedora CoreOS skapas av ett team i Fedora Project-gemenskapen som kallas CoreOS arbetsgruppen. Den består av officiella medlemmar som har beslutanderätt samt andra bidragsgivare. Läs mer om den här gruppen och hur du kan engagera dig på CoreOS arbetsgruppens webbplats.

Kommunikationskanaler

Forum

Fedora CoreOS taggen på Fedoras Discourse baserade diskussionsforum är ett bra ställe att få kontakt med andra Fedora CoreOS-användare och bidragsgivare.

Chatt

Du kan chatta med Fedora CoreOS arbetsgruppen via antingen Matrix eller IRC: #coreos:fedoraproject.org på Matrix och #fedora-coreos på irc.libera.chat.

Sätt att engagera sig

Rapportera & diskutera problem

Du kan se, arkivera och diskutera Fedora CoreOS-problem på Fedoras CoreOS felspårare.

Närvara vid ett möte

CoreOS arbetsgruppens möten är öppet för alla nuvarande och potentiella bidragsgivare Varje Onsdag klockan 16:30 UTC på #meeting-1​:fedoraproject.org (se fedocal→coreos för uppdateringar).

Evenemang

Fedora har evenemang under hela året som du kan delta i, vanligtvis personligen eller virtuellt, för att lära dig mer om Fedora Workstation samt träffa andra användare och bidragsgivare.

Fedora-projektets årliga konferens

Flock är Fedora-projektets årliga flerdagars fysiska-konferens fokuserad på våra bidragsgivare. Det växlar vanligtvis mellan europeiska och nordamerikanska platser. Konferensen är en plats för möten och samtal ansikte mot ansikte. Det är också en plats att fira vår gemenskap.

Flock äger vanligtvis rum varje Augusti.

Den virtuella Fedora-projektkonferensen

Nest är vårat virtuella Flock hemma som har varit igång sedan det globala utbrottet av COVID-19. Det äger rum under 3 dagar och inkluderar föredrag, workshops, hackfester och sociala evenemang.

Världsomspännande och lokala Fedora Meetups

Hatch är en serie småskaliga, personliga globala möten som anordnadas veckorna före Flock/Nest-konferensen som gör det möjligt för Fedoraner som är lokala för varandra att träffas.

Fedora Magazine är en webbplats som är värd för promoartiklar och korta guider med bidrag från gemenskapen om gratis/libre och öppen källkodsprogramvara som körs på eller fungerar på Fedora Linux-operativsystemet.

Gemenskapsbloggen tillhandahåller en enda källa för medlemmar av gemenskapen att dela viktiga nyheter, uppdateringar och information om Fedora med andra i projektgemenskapen.