Skip to main content Start of main content

Ett Server OS från gemenskapen

Kör serverarbetslaster på riktigt järn eller virtuella maskiner med de senaste teknologierna med öppen källkod som kurerats av Fedora gemenskapen

Funktioner för alla

Senaste teknologierna

Kör virtuella maskiner och behållare med libvirt och podman eller bygg fantastiska program ovanpå [wildfly](https: // www.wildfly.org) program körtid

Förnuftiga standarder

Implementera snabbt en server med de verktyg du behöver för att starta upp dina arbetslaster

Stabilt ekosystem

Möjliggör en mängd olika serverarbetslaster

Cockpit

Ett inbyggt verktyg för fjärrserveradministration som är redo att användas vid första uppstart

Från datacentret till din Raspberry Pi

Tjänar behoven hos små till medelstora företag, hemlaboratorier och företagsarbetslaster

Byggt för dig

Fedora-projektet föreställer sig en värld där alla kan dra nytta av gratis programvara med öppen källkod byggd av inkluderande, välkomnande och fördomsfria gemenskaper. Fedora Server skapas av ett team i Fedora-communityn som kallas Server arbetsgruppen. Den består av officiella medlemmar som har beslutsfattande befogenheter, såväl som andra bidragsgivare. Läs mer på Server arbetsgruppens webbplats.

Prova det nu.

Ladda ned nu