Skip to main content Start of main content

Fedora keeps you safe

Learn how to verify your downloads

İndirmenizi doğrulayın

Bir imajı indirdikten sonra güvenlik ve bütünlük kontrolü yapın.

İmajın checksum değerini kendi bilgisayarınızda hesaplayıp bunu orijinal checksum değeri ile karşılaştırarak imajın kurcalanmadığını veya bozulmadığını doğrulayabilirsiniz. İmajlar ayrıca bütünlüklerini göstermek için Fedora anahtarlarıyla gpg imzalıdır.

İndirme işleminize uygun talimatları almak için doğrulama düğmesine tıklayın.

Verify with CHECKSUM files

If your download comes with a CHECKSUM file, follow these easy steps to verify your image for both security and integrity.

 • Fedora'nın GPG anahtarını içe aktarın

  curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg
 • Fedora'nın GPG anahtarını listele

  gpg --with-fingerprint --show-keys --keyid-format long fedora.gpg

  GPG anahtarının ayrıntılarını aşağıda doğrulayabilirsiniz.

 • CHECKSUM dosyasının geçerli olduğunu doğrulayın

  for checksum in *-CHECKSUM; do gpgv --keyring ./fedora.gpg "$checksum"; done
 • Checksum eşleşmelerini doğrulayın

  sha256sum -c *-CHECKSUM

Çıktı, dosyanın geçerli olduğunu belirtiyorsa, kullanıma hazırdır!

Package signing keys

Learn how Fedora uses package signing to help protect you.

Each stable RPM package published by the Fedora Project is signed with a GPG signature. By default, dnf and the graphical update tools will verify these signatures and refuse to install any packages that are not signed or have bad signatures. You should always verify the signature of a package before you install it. These signatures ensure that the packages you install are what was produced by the Fedora Project and have not been altered (accidentally or maliciously) by any mirror or website that is providing the packages.

Geçerli GPG anahtarları

Fedora Rawhide

id:rsa4096/E99D6AD1 2023-08-08
Fingerprint:
466CF2D8B60BC3057AA9453ED0622462E99D6AD1466C F2D8 B60B C305 7AA9 453E D062 2462 E99D 6AD1
DNS OpenPGPKey:4708da3c8d2e316f3321396cfb18e064f90a361490165d2723a63730._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 40

id:rsa4096/A15B79CC 2023-01-24
Fingerprint:
115DF9AEF857853EE8445D0A0727707EA15B79CC115D F9AE F857 853E E844 5D0A 0727 707E A15B 79CC
DNS OpenPGPKey:4d0cd6e4349d5979387749daf5995f20d0de7f7b2fdfdc76d7eb21a1._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 39

id:rsa4096/18B8E74C 2022-08-09
Fingerprint:
E8F23996F23218640CB44CBE75CF5AC418B8E74CE8F2 3996 F232 1864 0CB4 4CBE 75CF 5AC4 18B8 E74C
DNS OpenPGPKey:48cb71516f035e33db6249d81d145d8b9198da654fbfbcf16c06104d._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 38

id:rsa4096/EB10B464 2022-02-08
Fingerprint:
6A51BBABBA3D5467B6171221809A8D7CEB10B4646A51 BBAB BA3D 5467 B617 1221 809A 8D7C EB10 B464
DNS OpenPGPKey:490cba59bda7a7f15781835ffff717f123dd00297312f7a03b74b9a7._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 9

id:rsa4096/3228467C 2021-09-07
Fingerprint:
FF8AD1344597106ECE813B918A3872BF3228467CFF8A D134 4597 106E CE81 3B91 8A38 72BF 3228 467C
DNS OpenPGPKey:1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 8

id:rsa4096/2F86D6A1 2019-06-05
Fingerprint:
94E279EB8D8F25B21810ADF121EA45AB2F86D6A194E2 79EB 8D8F 25B2 1810 ADF1 21EA 45AB 2F86 D6A1
DNS OpenPGPKey:1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 7

id:rsa4096/352C64E5 2013-12-16
Fingerprint:
91E97D7C4A5E96F17F3E888F6A2FAEA2352C64E591E9 7D7C 4A5E 96F1 7F3E 888F 6A2F AEA2 352C 64E5
DNS OpenPGPKey:1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

Eski GPG anahtarları

Found a security bug?

Please take a moment and let us know. Learn how on our wiki page.