From Fedora Project Wiki

Line 14: Line 14:
* [[Ambassadors|  Fedora Ambassadors]]  
* [[Ambassadors|  Fedora Ambassadors]]  
* [[Marketing|  Fedora Marketing]]
* [[Marketing|  Fedora Marketing]]
[[Category:Ambassadors from Brazil]]

Revision as of 16:52, 22 July 2010

Rodrigo Padula

RodrigoPadula.jpg Rodrigo Padula
Brazilian Fedora Ambassador
rodrigopadula AT projetofedora DOT org
ICQ: 12786383
Gtalk: rodrigopadula AT gmail DOT com
http://www.rodrigopadula.com
http://www.projetofedora.org
http://twitter.com/rodrigopadula
File:RodrigoPadula flag br.png File:RodrigoPadula RJ.png

Contact

  • Email: rodrigopadula AT projetofedora DOT org
  • Fedora Account: rodrigop
  • IRC: RodrigoPadula

Fedora Projects Involved