From Fedora Project Wiki

สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

ลิงก์นี้คือจุดเริ่มต้นในการสร้างบัญชีใหม่ในระบบ Fedora Account System

คุณต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ชื่อผู้ใช้ - เป็นชื่อสั้น ๆ ที่คุณต้องการใช้เรียกบัญชีของคุณ ชื่อผู้ใช้ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือตัวเลขเท่านั้น และจะต้องไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข
  • ชื่อเต็ม - ชื่อจริงของคุณ
  • อีเมล์ - ที่อยู่สำหรับใช้ในระบบ Fedora
  • คุณควรใช้อีเมล์เดียวกันกับบัญชี Bugzilla (ถ้ามี)


ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลบางอย่าง เช่นอีเมล์ของคุณ อาจถูกเปิดเผยและแสดงให้สมาชิกอื่นในชุมชน Fedora เพื่อการประสานงานของโปรเจค แต่ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกแบ่งปันหรือขายให้บุคคลอื่นเป็นอันขาด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว


Important.png
คุณต้องยอมรับข้อตกลงใน Fedora Project Contributor Agreement (FPCA)
ข้อตกลง FPCA เป็นสิ่งที่สมาชิกใหม่ของ Fedora Project ต้องยอมรับ ทั้งนี้เพื่อปกป้องสิทธิของ ผู้มีส่วนร่วม และก็ Fedora Project ด้วย ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ Fedora สามารถคงสถานะ ฟรีและโอเพนซอร์ส ได้ตลอดไป