From Fedora Project Wiki

Välkommen till den svenska gruppen för översättning av Fedora.

Vi agerar tillsammans med den svenska grenen av Translation Project där även t.ex. översättarna av Gnome håller till. Granskningar och diskussioner sker på den gemensamma epostlistan.