Skip to main content Start of main content

Fedora Comp-Neuro-lab

Ei mengd berekningsmodelleringsverktøy for nevrovitskap med fri/open kjeldekode i eitt nedlastbart bilete som er lett å bruka! Last ned, installer (eller la vera!) og set i gang med arbeidet!

Neurofedora-teamet har utvikla Comp-Neuro-laboratoriet spesielt for å mogleggjera berekningsbasert nevrovitskap. Den inneheld alt du treng for å få arbeidet ditt gjort — modelleringsprogramvare, analyseverktøy, generelle produktivitetsverktøy — alt godt integrert med den moderne GNOME-plattforma, slik at du får eit komplett operativsystem.

Utvalde applikasjonar

Neuron

Eit simuleringsmiljø for detaljert modellering av individuelle nevronar og nettverk av nevronar.

Brian

Ein svært fleksibel og utvideleg simulator for modellering av impulsgjevande nevrale nettverk.

GENESIS

Modeller subcellulære komponentar, biokjemiske reaksjonar, komplekse modellar av enkeltnevronar og nettverk.

NEST

Eit simuleringsmiljø for modellering av store impulsgjevande nevrale nettverk.

SciPy

Den komplette Python Science-stakken, for undervising, modellering, og analyse.

MOOSE

Simulera stokastiske kjemiske berekningar, enkeltnevronmodellar med fleire avdelingar og impulsgjevande nevrale nettverksmodellar.

NeuroML

Eit modellskildringsspråk for berekningsbasert nevrovitskap.

PyNN

Ein Python-pakke for simulatoruavhengig spesifikasjon av nevronale nettverksmodellar.

NetPyNE

Utvikla, simulera, parallellisera, analysera, og optimalisera biologiske nevronale nettverk ved hjelp av NEURON-simulatoren.

Last ned Fedora Comp-Neuro Lab 40

LANSERINGSDATO: tysdag 23. april 2024

For Intel og AMD x86_64 system

Fedora Comp-Neuro Lab 40Live ISOiso2.9 GiB

Ingen filer tilgjengeleg for denne versjonen.

Me tek tryggleik seriøst

Når du har lasta ned eit bilete, hugs å stadfesta det for både tryggleik og integritet.

Ved å berekna sjekksummen til avbildinga på di eiga datamaskin og samanlikna ho med den opphavlege sjekksummen, kan du kontrollera at avbildinga ikkje har vorte tukla med eller øydelagt. Avbildingar er ogso gpg-signert med Fedora-nyklar for å demonstrera integriteten deira.

 • Klikk på stadfest-knappen for å lasta ned sjekksumfila for det nedlasta biletet.

 • Importer Fedoras GPG-nykel(ar)

          curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg
         

  Du kan verifisera detaljane i GPG-nykelen/ane her.

 • Verifiser at sjekksumfila er gyldig

          gpgv --keyring ./fedora.gpg Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         
 • Sjekk at sjekksummen samsvarer

          sha256sum -c Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         

Viss det står at fila er gyldig, so er den klar til bruk!

Ved å klikka på og lasta ned Fedora, samtykkjer du i å overhalda Fedoras retningslinjer for eksportkontroll.