Skip to main content Start of main content

Fedora Security-lab

Fedora Security-laben tilbyr eit trygt testmiljø der ein kan jobba med tryggingsrevisjon, kriminalteknikk, systemredning, og undervising i tryggingstestmetodar på universitet og i andre organisasjonar.

Spinnet vert vedlikehalde av eit fellesskap av tryggingstestarar og utviklarar. Den vert levert med det reine og raske Xfce-skrivebordsmiljøet og ein tilpassa meny som inneheld alle instrumenta som trengst for å fylgja ein rett testbane for tryggingstesting eller for å redda eit øydelagt system. Live-biletet er utforma slik at det er mogleg å installera programvare medan det køyrer, og viss du køyrer det frå ein USB-pinne som er oppretta med LiveUSB Creator ved hjelp av overleggsfunksjonen, kan du installera og oppdatera programvare og lagra testresultata dine permanent.

Utvalde applikasjonar

Etherape

EtherApe er ein grafisk nettverksmonitor for UNIX, moddelert etter etherman. Han viser nettverksaktivitet grafisk.

Ettercap

Ettercap er ein omfattande pakke for «mann i midten»-angrep.

Medusa

Medusa er meint å vera ein rask, massivt parallell, modulær, råstyrkeinnloggar.

Nmap

Nmap er eit gratis verktøy med open kjeldekode for nettverksoppdaging og tryggingsovervaking.

Scap-arbeidsbenk

Eit GUI-verktøy som fungerer som ein SCAP-skannar og tilbyr skreddarsydd funksjonalitet for SCAP-innhald.

Skipfish

Skipfish er eit aktivt verktøy for rekognosering av webapplikasjonar.

Sqlninja

Eit verktøy for å testa SQL-injeksjonssårbarheiter i ein webapplikasjon som brukar Microsoft® SQL Server som bakende.

Wireshark

Wireshark er eit program for analyse av nettverkstrafikk for UNIX-liknande operativsystem.

Yersinia

Yersinia er eit nettverksverktøy som er utvikla for å utnytta nokre svakheiter i ulike nettverksprotokollar.

Last ned Fedora Security Lab 40

LANSERINGSDATO: tysdag 23. april 2024

For Intel og AMD x86_64 system

Fedora Security Lab 40Live ISOiso2.3 GiB

Ingen filer tilgjengeleg for denne versjonen.

Me tek tryggleik seriøst

Når du har lasta ned eit bilete, hugs å stadfesta det for både tryggleik og integritet.

Ved å berekna sjekksummen til avbildinga på di eiga datamaskin og samanlikna ho med den opphavlege sjekksummen, kan du kontrollera at avbildinga ikkje har vorte tukla med eller øydelagt. Avbildingar er ogso gpg-signert med Fedora-nyklar for å demonstrera integriteten deira.

 • Klikk på stadfest-knappen for å lasta ned sjekksumfila for det nedlasta biletet.

 • Importer Fedoras GPG-nykel(ar)

          curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg
         

  Du kan verifisera detaljane i GPG-nykelen/ane her.

 • Verifiser at sjekksumfila er gyldig

          gpgv --keyring ./fedora.gpg Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         
 • Sjekk at sjekksummen samsvarer

          sha256sum -c Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         

Viss det står at fila er gyldig, so er den klar til bruk!

Ved å klikka på og lasta ned Fedora, samtykkjer du i å overhalda Fedoras retningslinjer for eksportkontroll.