Skip to main content Start of main content

Społeczność

Dołącz do społeczności użytkowników i współtwórców skupionych na Fedorze Cloud.

Fedora Cloud jest tworzona przez zespół w społeczności Projektu Fedora zwany Grupą Roboczą Cloud. Składa się ona z oficjalnych członków, którzy mają uprawnienia decyzyjne, a także z innych współtwórców. Dowiedz się więcej o tej grupie i o tym, jak można się w nią zaangażować, na stronie Grupy roboczej Cloud.

Kanały komunikacji

Forum

Znacznik Fedora Cloud na forum dyskusyjnym Fedory to świetne miejsce, aby połączyć się z innymi użytkownikami i twórcami Fedory Cloud.

Porozmawiaj

Możesz porozmawiać z grupą roboczą Fedora Cloud na Matrix: #cloud:fedoraproject.org.

Sposoby na udział w projekcie

Zgłoś i przedyskutuj problemy

Możesz przeglądać, zgłaszać i omawiać błędy Fedory Cloud na Śledzenie błędów Fedory Cloud.

Weź udział w spotkaniu

Spotkania grupy roboczej są otwarte dla wszystkich obecnych i potencjalnych współpracowników W co drugi czwartek o 15:00 UTC w #meeting-1​:fedoraproject.org (zobacz [fedocal →cloud](https://calendar.fedoraproject.org/ list/cloud/) w celu uzyskania aktualizacji).

Wydarzenia

Fedora organizuje wydarzenia przez cały rok, w których możesz uczestniczyć, zazwyczaj osobiście lub wirtualnie, aby dowiedzieć się więcej o Fedora Workstation, a także poznać innych użytkowników i współpracowników.

Doroczna konferencja projektu Fedora

Flock to coroczna, wielodniowa konferencja osobista projektu Fedora, skupiająca się na naszych współtwórcach. Zwykle zmienia się między lokalizacjami w Europie i Ameryce Północnej. Konferencja zapewnia miejsce do bezpośrednich spotkań i rozmów. To także miejsce świętowania naszej społeczności.

Flock zazwyczaj odbywa się co roku w sierpniu.

Wirtualna konferencja projektu Fedora

Nest to nasze domowe, wirtualny Flock, które działa od czasu globalnej epidemii COVID-19. Odbywa się przez 3 dni i obejmuje prelekcje, warsztaty, hackfesty i wydarzenia towarzyskie.

Światowe i lokalne spotkania Fedory

Hatch to seria lokalnych, globalnych spotkań na małą skalę, organizowanych w tygodniach poprzedzających konferencję Flock / Nest, umożliwiających lokalnym miłośnikom Fedory spotykanie się.

Magazyn Fedora to strona internetowa, która utrzymuje artykuły promocyjne i krótkie przewodniki, o bezpłatnym oprogramowaniu open source dostarczone przez społeczności, które działa lub współpracuje z systemem operacyjnym Fedora Linuks.

Blog społeczności stanowi pojedyncze źródło dla członków społeczności, na którym mogą dzielić się ważnymi wiadomościami, aktualizacjami i informacjami o Fedorze z innymi członkami społeczności projektu.