Skip to main content Start of main content

Skupnost

Join a community of users and contributors focused on Fedora Silverblue.

Fedora Silverblue is a community-driven project seeking contributions from folks with any skillset. From documentation writing, to beta testing, to helping others by answering questions, there are plenty of ways to get involved and help shape the future of Silverblue!

Komunikacijski kanali

Forum

The Fedora Silverblue tag on Fedora's Discourse-based discussion forum is a great place to connect with other Fedora Silverblue users and contributors.

Chat

You can chat with the Fedora Silverblue community via either Matrix or IRC: #silverblue:fedoraproject.org on Matrix or #silverblue on irc.libera.chat.

Načini sodelovanja

Developers

Fedora Silverblue is powered by some amazing open-source projects, including ostree, rpm-ostree, and flatpak. If you are a developer, consider helping out with one of these projects.

Writers

Fedora Silverblue utilizes interesting, cutting-edge technology, and we need to tell more people about it! If you're a keen writer, contributing to the Fedora Silverblue documentation will help others learn how their system works, and all the cool things they can do with it.

Testers

Found something that isn't quite right? Want to propose a change to the way Silverblue works? We want to hear from you! Head over to the Fedora Silverblue issue tracker and let us know.

Dogodki

Fedora ima vse leto dogodke, ki se jih lahko udeležite, običajno osebno ali virtualno, da izveste več o delovni postaji Fedora ter spoznate druge uporabnike in sodelavce.

Letna konferenca projekta Fedora

Flock (Jata) je letna večdnevna osebna konferenca projekta Fedora, osredotočena na naše sodelavce. Običajno se izmenjuje med evropskimi in severnoameriškimi lokacijami. Konferenca je prostor za srečanja in pogovore iz oči v oči. To je tudi kraj za praznovanje naše skupnosti.

Flock običajno poteka vsak avgust.

Virtualna projektna konferenca Fedora

Nest (Gnezdo) je naš domači, virtualni Flock, ki deluje od globalnega izbruha COVID-19. Poteka 3 dni in vključuje pogovore, delavnice, hackfeste in družabne dogodke.

Svetovna in lokalna srečanja Fedora

Hatch (Loputa) je niz manjših, osebnih globalnih srečanj, organiziranih v tednih pred konferenco Flock/Nest, ki omogočajo medsebojno srečanje domačih Fedorancev.

Fedora Magazine je spletno mesto, ki gosti promocijske članke in kratke vodnike, ki jih je prispevala skupnost, o prosti/brezplačni in odprtokodni programski opremi, ki deluje v operacijskem sistemu Fedora Linux ali deluje z njim.

Spletni dnevnik skupnosti zagotavlja članom skupnosti en sam vir za izmenjavo pomembnih novic, posodobitev in informacij o Fedori z drugimi v skupnosti projekta.