Skip to main content Start of main content

Fedora Python Classroom Lab

One of the benefits of Fedora for Python developers is the ease of setting up Python development. The Fedora Python Classroom Lab makes it even easier for teachers and instructors to use Fedora in their classrooms or workshops. Ready to use operating system with important stuff pre-installed - either with GNOME or as a headless environment for Docker or Vagrant. Teach Python on Fedora, with Fedora, using the stuff you love: IPython, Jupyter Notebook, multiple Pythons, virtualenvs, tox, git and more

The Fedora Python Classroom Lab comes in 3 variants. Either you can run it in graphical mode with GNOME, or you can virtualize it with Vagrant or run it in a Docker container. You choose what fits your teaching environment the best.

Featured Applications

Multiple Pythons

Multiple implementations of the Python programming language, including the newest CPython and PyPy versions

Scientific Python stack

All you need to learn or teach science in Python including SciPy

Jupyter Notebook

A web-based notebook environment for interactive computing and visualizations

virtual environments

Create isolated python environments

Mu editor

A simple Python editor for beginner programmers

Python 3 IDLE

Python’s Integrated Development and Learning Environment

Prenos Fedora Python Classroom Lab 40

DATUM IZDAJE: torek, 23. april 2024

Za sisteme Intel in AMD x86_64

Fedora Python Classroom Lab 40Vagrant libvirtvagrant-libvirt.box1.4 GiB

Fedora Python Classroom Lab 40Vagrant VirtualBoxvagrant-virtualbox.box1.5 GiB

Fedora Python Classroom Lab 40Live ISOiso2.2 GiB

Za sisteme ARM® aarch64

Fedora Python Classroom Lab 40Rawraw.xz2.5 GiB

Za to različico ni na voljo nobene datoteke.

Varnost jemljemo resno

Ko ste preneseli sliko, preverite tako njeno varnost kot celovitost.

Z izračunom kontrolne vsote slike na vašem računalniku in primerjavo z izvirno kontrolno vsoto lahko preverite, ali slika ni bila spremenjena ali poškodovana. Slike so tudi podpisane gpg s ključi Fedora, da se pokaže njihova celovitost.

 • Click the verify button to download the checksum file for your downloaded image.

 • Uvozite Fedorine ključ(e) GPG

          curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg
         

  Podrobnosti ključev GPG lahko preverite tukaj.

 • Preverite, ali je datoteka s kontrolno vsoto veljavna

          gpgv --keyring ./fedora.gpg Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         
 • Preverite ujemanje kontrolne vsote

          sha256sum -c Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         

Če izhod trdi, da je datoteka veljavna, je pripravljena za uporabo!

Če kliknete in prenesete Fedoro, se strinjate, da boste ravnali v skladu s Politiko nadzora izvoza Fedora.