Skip to main content Start of main content

Gemenskap

Gå med i en gemenskap av användare och bidragsgivare fokuserade på Fedora Cloud.

Fedora Cloud skapas av ett team i Fedora-projekt gemenskapen som kallas Cloud arbetsgruppen. Den består av officiella medlemmar som har beslutanderätt samt andra bidragsgivare. Läs mer om den här gruppen och hur du kan engagera dig på Cloud arbetsgruppens webbplats.

Kommunikationskanaler

Forum

Fedora Cloud taggen på Fedoras Discourse baserade diskussionsforum är ett bra ställe att få kontakt med andra Fedora Cloud-användare och bidragsgivare.

Chatt

Du kan chatta med Fedora Cloud arbetsgruppen via Matrix: #cloud:fedoraproject.org.

Sätt att engagera sig

Rapportera & diskutera problem

Du kan visa, skicka in och diskutera Fedora Cloud problem på Fedora Cloud felspårare.

Närvara vid ett möte

Cloud Working Group meetings are open to all current and potential contributors Varannan Torsdag at 15:00 UTC in #meeting-1​:fedoraproject.org (see fedocal→cloud for updates).

Evenemang

Fedora har evenemang under hela året som du kan delta i, vanligtvis personligen eller virtuellt, för att lära dig mer om Fedora Workstation samt träffa andra användare och bidragsgivare.

Fedora-projektets årliga konferens

Flock är Fedora-projektets årliga flerdagars fysiska-konferens fokuserad på våra bidragsgivare. Det växlar vanligtvis mellan europeiska och nordamerikanska platser. Konferensen är en plats för möten och samtal ansikte mot ansikte. Det är också en plats att fira vår gemenskap.

Flock äger vanligtvis rum varje Augusti.

Den virtuella Fedora-projektkonferensen

Nest är vårat virtuella Flock hemma som har varit igång sedan det globala utbrottet av COVID-19. Det äger rum under 3 dagar och inkluderar föredrag, workshops, hackfester och sociala evenemang.

Världsomspännande och lokala Fedora Meetups

Hatch är en serie småskaliga, personliga globala möten som anordnadas veckorna före Flock/Nest-konferensen som gör det möjligt för Fedoraner som är lokala för varandra att träffas.

Fedora Magazine är en webbplats som är värd för promoartiklar och korta guider med bidrag från gemenskapen om gratis/libre och öppen källkodsprogramvara som körs på eller fungerar på Fedora Linux-operativsystemet.

Gemenskapsbloggen tillhandahåller en enda källa för medlemmar av gemenskapen att dela viktiga nyheter, uppdateringar och information om Fedora med andra i projektgemenskapen.