Skip to main content Start of main content

Fedora Comp-Neuro-labb

En uppsjö av beräkningsmodelleringsverktyg med fri/öppen källkod för neurovetenskap i en enkelt hämtad avbild! Hämta, installera (eller låt bli!) och sätt igång med arbetet!

NeuroFedora-gruppen har utvecklat Comp-Neuro-labbet speciellt för att möjliggöra beräkningsneurovetenskap. Det inkluderar allt man kommer att behöva för att få jobbet gjort — modelleringsprogram, analysverktyg, allmänna produktivitetsverktyg — allt välintegrerat med den moderna GNOME-plattformen för att tillhandahålla ett fullständigt operativsystem.

Utvalda program

Neuron

En simuleringsmiljö för detaljerad modellering av individuella neuroner och nätverk av neuroner.

Brian

En mycket flexibel och utbyggbar simulator för modellering av impulsgivande neurala nätverk.

GENESIS

Modellera subcellulära komponenter, biokemiska reaktioner, komplexa modeller av ensamma neuroner och nätverk.

NEST

En simuleringsmiljö för modellering av storskaliga impulsgivande neurala nätverk.

SciPy

Den kompletta Pythonvetenskapsstacken för lärande, modellering och analys.

MOOSE

Simulera stokastiska kemiska beräkningar, flerrums enkelneuronsmodeller och impulsgivande neuronnätverksmodeller.

NeuroML

Ett modellbeskrivningsspråk för beräkningsneurovetenskap.

PyNN

Ett Python-paket för simulatoroberoende specifikation av neuronala nätverksmodeller.

NetPyNE

Utveckla, simulera, parallellisera, analysera och optimera biologiska neuronala nätverk med hjälp av NEURON-simulatorn.

Hämta Fedora Comp-Neuro Lab 40

RELEASEDATUM: tisdag 23 april 2024

För Intel och AMD x86_64 system

Fedora Comp-Neuro Lab 40Live ISOiso2.9 GiB

Inga filer tillgängliga för den här versionen.

Vi tar säkerhet seriöst

När du laddat ned en avbild, se till att verifiera den för både säkerhet och integritet.

Genom att beräkna avbildens kontrollsumma på din egen dator och jämföra den med den ursprungliga kontrollsumman kan du verifiera att avbilden inte har manipulerats eller skadats. Avbilder är också gpg-signerade med Fedora-nycklar för att demonstrera deras integritet.

 • Klicka på verifieringsknappen för att ladda ner kontrollsummafilen för din nedladdade avbild.

 • Importera Fedoras GPG-nycklar

          curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg
         

  Du kan verifiera detaljerna för GPG-nycklarna här.

 • Verifiera att kontrollsumma-filen är giltig

          gpgv --keyring ./fedora.gpg Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         
 • Verifiera att kontrollsumman matchar

          sha256sum -c Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         

Om utdatan anger att filen är giltig är den redo att användas!

Genom att klicka på och ladda ner Fedora samtycker du till att följa Fedoras exportkontrollpolicy.