From Fedora Project Wiki
(Design role translation)
(Translated the Dev role)
Line 143: Line 143:
 
|
 
|
 
* Buďte součástí designového týmu Fedory, vytvářejte na vyžádání pro komunitu Fedory umělecká díla a návrhy.<BR>
 
* Buďte součástí designového týmu Fedory, vytvářejte na vyžádání pro komunitu Fedory umělecká díla a návrhy.<BR>
* Designové projekty zahrnují: [[Logo/cs|Fedora logo]], [[Artwork/MarketingCollateral/cs| marketingové zajištění]], [[Artwork/PromoBanners/cs|  propagační bannery]], [[Artwork/Widgets/cs|  widgety]], [[Artwork/ThemingOverview/cs|  přehled motivů]], [https://fedorahosted.org/bluecurve téma ikon Bluecurve], [[Artwork/EchoIconTheme/cs|  téma ikon Echo]], [[Artwork/MediaArt/cs|  Mediální umění]], [[SummerOfCode/Posters/cs|  plakáty pro letní kódování]], [[Artwork/T-Shirt/cs|  návrhy triček]], [[Artwork/Gallery/cs| galerie médií]]
+
* Designové projekty zahrnují: [[Logo/cs|Fedora logo]], [[Artwork/MarketingCollateral/cs| marketingové zajištění]], [[Artwork/PromoBanners/cs|  propagační bannery]], [[Artwork/Widgets/cs|  widgety]], [[Artwork/ThemingOverview/cs|  přehled motivů]], [https://fedorahosted.org/bluecurve téma ikon Bluecurve], [[Artwork/EchoIconTheme/cs|  téma ikon Echo]], [[Artwork/MediaArt/cs|  mediální umění]], [[SummerOfCode/Posters/cs|  plakáty pro letní kódování]], [[Artwork/T-Shirt/cs|  návrhy triček]], [[Artwork/Gallery/cs| galerie médií]]
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Line 160: Line 160:
  
 
'''Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
 
'''Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
* [[CommOps/cs | Komunita a provoz]], [[Design/cs|Design]], [[Docs Project/cs | Projektová dokumentace]], [[:Category:Fonts_SIG/cs | Fonty]], [[Marketing/cs | Marketing]], [[Usability/cs | Zájmová skupina okolo použitelnosti]], [[Websites/cs | Stránky Webu]]
+
* [[CommOps/cs | Komunita a provoz]], [[Design/cs|Design]], [[Docs Project/cs | Projektová dokumentace]], [[:Category:Fonts_SIG/cs | Fonty]], [[Marketing/cs | Marketing]], [[Usability/cs | Zájmová skupina okolo použitelnosti]], [[Websites/cs | Webové stránky]]
  
 
'''Více informací'''
 
'''Více informací'''
Line 183: Line 183:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[BugZappers/cs|Bug triage]]
+
[[BugZappers/cs|Třídění chyb]]
 
|
 
|
* Track down and shoot Fedora bugs in [https://bugzilla.redhat.com bugzilla.redhat.com].
+
* Sledujte a odstraňte chyby Fedory na [https://bugzilla.redhat.com bugzilla.redhat.com].
* Strive to be a bridge between users and developers that aids in fixing and closing bugs.
+
* Snažte se být mostem mezi uživateli a vývojáři, kteří pomáhají s odstraňováním chyb.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[Infrastructure/cs|Infrastructure]]
+
[[Infrastructure/cs|Infrastruktura]]
 
|
 
|
* Help to provide servers, tools and utilities for the Fedora Project.
+
* Pomozte s poskytováním serverů, nástrojů a pomůcek pro Fedora Project.
* Create new applications to make development of Fedora go smoother.
+
* Vytvořte nové aplikace, díky nimž bude vývoj Fedory jednodušší.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[ReleaseEngineering/cs|Release Engineering]]
+
[[ReleaseEngineering/cs|Inženýring vydání]]
 
|
 
|
* Manage the build system.
+
* Spravujte systém sestavení.
* Maintain the package repositories.
+
* Spravujte úložiště balíčků.
* Create the images for new Fedora Releases.
+
* Vytvořte obrazy pro nové verze Fedory.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[I18N/cs|Internationalization (I18n)]]
+
[[I18N/cs|Internacionalizace (I18n)]]
 
|
 
|
* Develop, package, and maintain applications like input methods for different languages.
+
* Vyvíjejte, balíčkujte a udržujte aplikace jako vstupní metody pro různé jazyky.
* Improve applications and utilities to support and process different languages.
+
* Zlepšete aplikace a nástroje pro podporu a zpracování různých jazyků.
* Quality-assure that existing applications meet i18n standards.
+
* Zajišťujte kvalitu tak, aby stávající aplikace splňovaly standardy i18n.
* Support the infrastructure of the Fedora translation community.  
+
* Podporujte infrastrukturu překladatelské komunity Fedora.  
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[PackageMaintainers/Join/cs|Packaging]]
+
[[PackageMaintainers/Join/cs|Balíčkování]]
 
|
 
|
* Become a package maintainer to create and maintain RPM packages for software in Fedora.
+
* Staňte se správcem balíčků, vytvářejte a udržujte RPM balíčky pro software ve Fedoře.
* Join the [[SIGs/Package_Review/cs |Package Review SIG]]
+
* Přidejte se k [[SIGs/Package_Review/cs |Zájmová skupina okolo revize balíčků]]
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[Websites/cs | Stránky Webu]]
+
[[Websites/cs | Webové stránky]]
 
|
 
|
* Improve Fedora's image and create the best possible interface for users and contributors on the Internet.
+
* Zlepšete obrázek projektu Fedora a vytvořte nejlepší rozhraní pro uživatele a přispěvatele na internetu.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[:Category:Fonts_SIG|Fonts SIG]]
+
[[:Category:Fonts_SIG/cs|Zájmová skupina okolo fontů]]
 
|
 
|
* [[:Category:Fonts_packaging|Package]] new [[:Category:Font wishlist|fonts]] and font tools,
+
* [[:Category:Fonts_packaging/cs|Balíčkujte]] nové [[:Category:Font wishlist/cs|fonty]] a nástroje pro jejich správu,
* [[:Category:In-progress fonts|Review]] font packages before Fedora inclusion,
+
* [[:Category:In-progress fonts/cs|Revidujte]] balíčky fontů ještě před jejich zařazením do Fedory,
* Fix font or text [[Fonts_and_text_quality_assurance|problems]] in applications and libraries,
+
* Opravte [[Fonts_and_text_quality_assurance/cs|problemy]] spojené s fonty a textem v aplikacích a knihovnách,
* [[Fonts SIG mailing lists/cs|Propose]] good Fedora fonts defaults,
+
* [[Fonts SIG mailing lists/cs|Navrhněte]] pro Fedoru dobré výchozí fonty,
* Identify font or text [[Fonts_and_text_quality_assurance/cs| problems]] in applications and libraries,
+
* Identifikujte [[Fonts_and_text_quality_assurance/cs| potíže]] s fonty nebo texty v aplikacích a knihovnách,
* Improve font package descriptions and summaries to help users choose the right fonts for their needs.
+
* Zlepšete popisy a souhrn balíčků fontů, abyste uživatelům pomohli vybrat správná písma pro jejich potřeby.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[SIGs/Games/cs | Hry]]
+
[[SIGs/Games/cs | Zájmová skupina okolo her]]
 
|
 
|
* Create high quality packages of games, gaming-related libraries, and game development tools.
+
* Vytvořte vysoce kvalitní balíčky her, knihovny související s herními programy a nástroje pro vývoj her.
* Help and fix bugs that have been filed against game packages.  
+
* Pomozte opravit chyby, které byly nahlášeny proti herním balíčkům.  
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[:Category:SciTech_SIG|Science and Technology SIG]]
+
[[:Category:SciTech_SIG/cs|Zájmová skupina okolo věda a techniky]]
 
|
 
|
* Improve the number and quality of packages available for scientific and technical users
+
* Zlepšete počet a kvalitu balíčků dostupných pro vědecké a technické uživatele
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[Usability/cs | SIG použitelnosti]]
+
[[Usability/cs | Zájmová skupina okolo použitelnosti]]
 
|
 
|
* Improve end-user experience with coherent, accessible and intuitive interfaces for Fedora.
+
* Zlepšete zkušenosti koncového uživatele s koherentním, přístupným a intuitivním rozhraním pro Fedoru.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[ElectronicLab_Spin/cs|Electronic Lab]]
+
[[ElectronicLab_Spin/cs|Elektronická laboratoř]]
 
|
 
|
* Ensure Electronic design flows (Analog, Digital, Embedded,...)
+
* Zajistěte elektronické návrhy obvodů (analogové, digitální, integrované,...)
* Work with upstream to ensure new design and simulation features.
+
* Spolupracujte s dodavateli a zajistěte nové konstrukční a simulační funkce.
* Package [http://spins.fedoraproject.org/fel/ new tools and close tickets].
+
* Balíčkujte [http://spins.fedoraproject.org/fel/ nové nástroje a zavírejte tikety].
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[QA/cs|Testing]]
+
[[QA/cs|Testování]]
 
|
 
|
* Test/break Fedora.
+
* Testujte/prolomte Fedoru.
* Do quality assurances to help maintain a robust platform for Fedora.
+
* Zabezpečte kvalitu, abyste pomohli udržet robustní platformu pro Fedoru.
 
|}
 
|}
  
 
'''Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
 
'''Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
* [[BugZappers/cs|Bug triage]], [[CommOps/cs | Komunita a provoz]], [[Docs Project/cs | Projektová dokumentace]], [[:Category:Fonts_SIG|Fonts]], [[I18N/cs|Internationalization (I18n)]], [[Infrastructure/cs]], [[PackageMaintainers/Join/cs|Packaging]], [[QA/cs|Testing]], [[Usability/cs | SIG použitelnosti]], [[Websites/cs | Stránky Webu]].
+
* [[BugZappers/cs|Třídění chyb a reportů]], [[CommOps/cs | Komunita a provoz]], [[Docs Project/cs | Projektová dokumentace]], [[:Category:Fonts_SIG/cs|Fonty]], [[I18N/cs|Internacionalizace (I18n)]], [[Infrastructure/cs|Infrastruktura]], [[PackageMaintainers/Join/cs|Balíčkování]], [[QA/cs|Testování]], [[Usability/cs | Zájmová skupina okolo použitelnosti]], [[Websites/cs | Webové stránky]].
  
  
Line 306: Line 306:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[SIGs/Games/cs | Hry]]
+
[[SIGs/Games/cs | Zájmová skupina okolo her]]
 
|
 
|
 
* Seek publicity for games in Fedora.
 
* Seek publicity for games in Fedora.
Line 426: Line 426:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[Websites/cs | Stránky Webu]]
+
[[Websites/cs | Webové stránky]]
 
|
 
|
 
* Improve Fedora's image and to create the best possible web interface for users and contributors on the Internet.  
 
* Improve Fedora's image and to create the best possible web interface for users and contributors on the Internet.  

Revision as of 16:21, 9 March 2018

Připojte se ke komunitě Fedory a přispějte


Idea.png
Chcete-li začít, přihlašte se k uživatelskému účtu pomocí Systému účtů projektu Fedora. CoMohuUdelatProFedoru také dává stejnou informaci jako tato wiki stránka, ale interaktivně.

Pokud chcete přidat ruku k dílu a učinit Fedoru ještě lepší, máte k dispozici mnoho způsobů, jak toho docílit. Níže jsou uvedeny některé z rolí, k nimž se můžete připojit.

Klikněte na roli, pro kterou máte zajem přispět

Join ContentDeveloper.png

Editor

Join Designer.png

Návrhář

Join PeoplePerson.png

Personalista

Join OSDeveloper.png

Vývojář

Join Translator.png

Překladatel

Join WebDeveloper.png

Vývojář nebo administrátor webu

Important.png
Toto je výchozí bod.
Existuje mnoho způsobů, jak se podílet na Fedoře. Tato stránka je jen váš výchozí bod pro připojení se k různým rolím.

Finanční příspěvky jsou diskutovány na stránce Přispět.

Provádění změn ve wiki Fedory je diskutováno na stránce Editace wiki.

Editor

Join ContentDeveloper.png

Popis této role: Komunikovat prostřednictvím slov.

Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit:

 • Psaní, editace, gramatika (mistr slova), technický, jednoduché vysvětlování složitých myšlenek, vyučování, DocBook, XML, Wiki kód, technická znalost (specifické nebo obecná)

Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět:

 • Nezapomeňte, že máte naprostou svobodu dělat méně nebo jiné úkoly v jednom z mnoha projektů a týmů. Pouze vaše představivost stanovuje limity.
Tým/Projekt Příklad úkolu

Výtvárná práce

 • Pište výukové programy a články pro použití kreativních nástrojů FOSS dostupných ve Fedoře.

Komunita a provoz

 • Nasaďte si novinářskou kšiltovku a pomáhejte s příspěvky v komunitním blogu, nejlepším místě pro zasílání zpráv o tom, co se děje v rámci projektu Fedora.
 • Pomozte sestavit oznámení o vydání, kde je celá komunita informována o tom, co je nového v projektu Fedora.
 • Pomozte vyprávět příběh Fedory tím, že budete spolupracovat se všemi různými podprojekty a dozvíte se, na čem pracují nebo kde potřebují pomoc. Pomozte šířit výzvy o pomoc s dalšími schopnými a ochotnými členy Fedory.

Projektová dokumentace

 • Pište dokumenty, příručky, postupy a návody, časté dotazy, marketingové materiály, dokumenty o procesu/metodice, poznámky k novým vydání.
 • Napište nový obsah na této wiki.

Magazín Fedora

 • Pište obsah pro Magazín Fedora. Jedná se o web založený na WordPress, který poskytuje veškeré zprávy o komunitě Fedora. Dostávejte nejnovější informace tak, že se připojíte do emailove konference Marketingu.

Zájmová skupina okolo fontů

 • Dokumentujte tvorbu bezplatných/svobodných fontů,
 • Dokumentujte osvědčené postupy o vydávání bezplatných/svobodných fontů,
 • Dokumentujte balíčkování bezplatných/svobodných fontů,
 • Vyjasněte, doplnte a vylepšete naši wiki,
 • Identifikujte zajímavé materiály třetích stran a připojte je zde,
 • Převeďte wiki informace do jiných formátů dokumentů.
 • Přesvědčte okolí, aby uvolnili své fonty pod bezplatnou/svobodnou licenci Fedora,
 • Přijměte potenciální autory bezplatných/svobodných fontů,
 • Přijměte nové členy této zájmové skupiny,
 • Opravte problémy s fonty nebo textem,
 • Zlepšete viditelnost zájmové skupiny jejím propojením a citováním kdekoliv to jen jde,
 • Identifikujte potíže s fonty nebo texty v aplikacích a knihovnách,
 • Zlepšete popis a souhrn balíčků fontů, abyste uživatelům pomohli vybrat správné fonty pro jejich potřeby.

Zájmová skupina okolo her

 • Dokumentujte dostupné hry, včetně dokumentace wiki a výpisu v souboru comps.xml.

Zájmová skupina okolo použitelnosti

 • Napište dokumentaci o použitelnosti.

Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí:

Více informací

Návrhář

Join Designer.png

Popis této role: Komunikovat prostřednictvím obrázků.

Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit:

 • Inkscape, GIMP, LibreOffice, design, použitelnost/interakce

Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět:

 • Nezapomeňte, že máte naprostou svobodu dělat méně nebo jiné úkoly v jednom z mnoha projektů a týmů. Pouze vaše představivost stanovuje limity.
Tým/Projekt Příklad úkolu

Komunita a provoz

 • Spolupracujte s různými podprojekty Fedory a identifikujte odznáčky, které jsou potřeba a pomozte s koordinací při jejich vytváření.
 • Spolupracujte s týmem návrhářů při vytváření úžasných odznáčků!

Design

Zájmová skupina okolo fontů

Zájmová skupina okolo použitelnosti

 • Zlepšete zkušenosti koncových uživatelů s koherentním, přístupným a intuitivním designem pro Fedoru.

Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí:

Více informací

Vývojář

Join OSDeveloper.png


Popis této role: Komunikovat prostřednictvím kódu.

Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit:

 • Programování, RPM/balíčkování, otevírání repotů o chybách

Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět:

 • Nezapomeňte, že máte naprostou svobodu dělat méně nebo jiné úkoly v jednom z mnoha projektů a týmů. Pouze vaše představivost stanovuje limity.
Tým/Projekt Příklad úkolu

Třídění chyb

 • Sledujte a odstraňte chyby Fedory na bugzilla.redhat.com.
 • Snažte se být mostem mezi uživateli a vývojáři, kteří pomáhají s odstraňováním chyb.

Infrastruktura

 • Pomozte s poskytováním serverů, nástrojů a pomůcek pro Fedora Project.
 • Vytvořte nové aplikace, díky nimž bude vývoj Fedory jednodušší.

Inženýring vydání

 • Spravujte systém sestavení.
 • Spravujte úložiště balíčků.
 • Vytvořte obrazy pro nové verze Fedory.

Internacionalizace (I18n)

 • Vyvíjejte, balíčkujte a udržujte aplikace jako vstupní metody pro různé jazyky.
 • Zlepšete aplikace a nástroje pro podporu a zpracování různých jazyků.
 • Zajišťujte kvalitu tak, aby stávající aplikace splňovaly standardy i18n.
 • Podporujte infrastrukturu překladatelské komunity Fedora.

Balíčkování

Webové stránky

 • Zlepšete obrázek projektu Fedora a vytvořte nejlepší rozhraní pro uživatele a přispěvatele na internetu.

Zájmová skupina okolo fontů

 • Balíčkujte nové fonty a nástroje pro jejich správu,
 • Revidujte balíčky fontů ještě před jejich zařazením do Fedory,
 • Opravte problemy spojené s fonty a textem v aplikacích a knihovnách,
 • Navrhněte pro Fedoru dobré výchozí fonty,
 • Identifikujte potíže s fonty nebo texty v aplikacích a knihovnách,
 • Zlepšete popisy a souhrn balíčků fontů, abyste uživatelům pomohli vybrat správná písma pro jejich potřeby.

Zájmová skupina okolo her

 • Vytvořte vysoce kvalitní balíčky her, knihovny související s herními programy a nástroje pro vývoj her.
 • Pomozte opravit chyby, které byly nahlášeny proti herním balíčkům.

Zájmová skupina okolo věda a techniky

 • Zlepšete počet a kvalitu balíčků dostupných pro vědecké a technické uživatele

Zájmová skupina okolo použitelnosti

 • Zlepšete zkušenosti koncového uživatele s koherentním, přístupným a intuitivním rozhraním pro Fedoru.

Elektronická laboratoř

 • Zajistěte elektronické návrhy obvodů (analogové, digitální, integrované,...)
 • Spolupracujte s dodavateli a zajistěte nové konstrukční a simulační funkce.
 • Balíčkujte nové nástroje a zavírejte tikety.

Testování

 • Testujte/prolomte Fedoru.
 • Zabezpečte kvalitu, abyste pomohli udržet robustní platformu pro Fedoru.

Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí:


Personalista

Join PeoplePerson.png

Popis této role: Komunikovat prostřednictvím kontaktu mezi lidmi.

Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit:

 • People skills, event organization, customer service/support, enthusiasm

Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět:

 • Nezapomeňte, že máte naprostou svobodu dělat méně nebo jiné úkoly v jednom z mnoha projektů a týmů. Pouze vaše představivost stanovuje limity.
Tým/Projekt Příklad úkolu

Ambassadors

 • Represent Fedora Project to the wider public.
 • Help spread the word about Fedora, Linux, and Open Source.
 • Be a point of contact for local community members and channel the feedback to Fedora Project.
 • Help recruit project contributors.
 • Think of creative ways for promoting Fedora in your region

Komunita a provoz

 • Wear the "community hat" of the Fedora Project by working on building and supporting community infrastructure.
 • Communicate with other sub-projects about the areas they need help with and share that information with other contributors.
 • Help connect contributors to different areas of the Project if they are looking for something to help with (connecting helping hands to real-world issues).
 • Actively represent the Foundations/cs of Fedora and help lead the way as a community role model for the Fedora Project.

Fonts SIG

 • Convince foundries to release fonts under a free/libre Fedora-friendly license,
 • Recruit possible free/libre font authors,
 • Recruit new SIG members,
 • Get font or text problems fixed,
 • Improve the SIG visibility by getting it linked and quoted everywhere.

Zájmová skupina okolo her

 • Seek publicity for games in Fedora.

Free Media

 • Help the Fedora Free Media Program to distribute Fedora media (DVDs & CD's) for free to individuals.

Marketing

 • Develop marketing strategy to promote the usage and support of Fedora worldwide.
 • Support the efforts of other Fedora projects to spread Fedora and help provide a central repository of ideas and information that can be used to deliver Fedora to new audiences.

Support/help

 • Provide help and support on mailing lists and in Fedora IRC channels on Freenode.
 • Provide Feedback to Developers about bugs.

Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí:

Více informací


Překladatel

Join Translator.png

Popis této role: Komunikovat prostřednictvím překladu.

Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit:

 • Angličtina, znalost jiného neanglického jazyka na úrovni rodilého mluvčího, technická znalost, diff, PO, předklad, nástroj babel (kbabel, atd.)

Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět:

 • Nezapomeňte, že máte naprostou svobodu dělat méně nebo jiné úkoly v jednom z mnoha projektů a týmů. Pouze vaše představivost stanovuje limity.
Tým/Projekt Příklad úkolu

Work with I18n (internationalization)

 • develop, package, and maintain applications like input methods for different languages.
 • improve applications and utilities to support and process different languages.
 • quality-assure that existing applications meet i18n standards.
 • support the infrastructure of the translation project L10n.

Work with OS Developer (Packaging)

 • translate the software to your native language.

Work with Fonts SIG

 • find the best fonts to include, for internationalization reasons,
 • document the preferred fonts for your locale,
 • improve the way a font supports your script by identifying problems and proposing ameliorations,
 • propose good Fedora fonts defaults,
 • identify font or text problems in applications and libraries,
 • improve font package descriptions and summaries to help users choose the right fonts for their needs,
 • convince foundries to release fonts under a free/libre Fedora-friendly license,
 • recruit possible free/libre font authors,
 • recruit new SIG members,
 • get font or text problems fixed,
 • improve the SIG visibility by getting it linked and quoted everywhere,
 • document font creation tasks,
 • document free/libre font release best practices,
 • document free/libre font packaging,
 • clarify, complete and improve our wiki,
 • identify interesting third-party material, and link it here,
 • convert wiki information to other document formats.

Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí:


Vývojář nebo administrátor webu

Join WebDeveloper.png

Popis této role: Komunikovat prostřednictvím World Wide Web.

Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit:

 • Python, XML/XHTML, CSS, XSL/XSLT, TurboGears, vývoj webových aplikací, systémová administrace Linuxu

Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět:

 • Nezapomeňte, že máte naprostou svobodu dělat méně nebo jiné úkoly v jednom z mnoha projektů a týmů. Pouze vaše představivost stanovuje limity.
Tým/Projekt Příklad úkolu

Komunita a provoz

 • Use the CommOps Toolbox to develop metrics and statistics about the Project using services like fedmsg and fedora-stats-tools.
 • Help with strategic planning and implementation of the Fedora Hubs/cs project (available on Pagure).
 • Develop solutions to issues facing the project, like helping collaborate on the Budgeting website.
 • Provide administrative and strategic support for fundamental apps in Fedora, like the Badges service.

Infrastructure

 • Become one of the dedicated volunteers and professionals who provide servers, tools and utilities for the Fedora Project.
 • Track down and shoot bugs on the Fedora websites.

Release Engineering

 • Work on the programs that allow the project to produce Fedora every six months.
 • Fix issues with the build system.

Webové stránky

 • Improve Fedora's image and to create the best possible web interface for users and contributors on the Internet.

Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí:

Více informací