From Fedora Project Wiki
(Wording)
 
(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
 
== Připojte se ke komunitě Fedory a přispějte ==
 
== Připojte se ke komunitě Fedory a přispějte ==
 
<br/>
 
<br/>
{{Admon/tip | Chcete-li začít, přihlašte se k uživatelskému účtu pomocí [https://admin.fedoraproject.org/accounts/user/new Systému účtů projektu Fedora]. [http://whatcanidoforfedora.org/cs CoMohuProFedoruUdelat] také dává stejnou informaci jako tato wiki stránka, ale interaktivně. }}
+
{{Admon/tip | Chcete-li začít, přihlašte se k uživatelskému účtu pomocí [https://admin.fedoraproject.org/accounts/user/new Systému účtů projektu Fedora]. [http://whatcanidoforfedora.org/cs CoMohuUdelatProFedoru] také dává stejnou informaci jako tato wiki stránka, ale interaktivně. }}
  
 
Pokud chcete přidat ruku k dílu a učinit Fedoru ještě lepší, máte k dispozici mnoho způsobů, jak toho docílit. Níže jsou uvedeny některé z rolí, k nimž se můžete připojit.
 
Pokud chcete přidat ruku k dílu a učinit Fedoru ještě lepší, máte k dispozici mnoho způsobů, jak toho docílit. Níže jsou uvedeny některé z rolí, k nimž se můžete připojit.
Line 42: Line 42:
 
Finanční příspěvky jsou diskutovány na stránce [[Contribute/cs | Přispět]].
 
Finanční příspěvky jsou diskutovány na stránce [[Contribute/cs | Přispět]].
  
Provádění změn ve wiki Fedory je diskutováno na stránce [[WikiEditing/cs | Editace wiki]].
+
Provádění změn ve wiki Fedory je diskutováno na stránce [[Help:Editing/cs | Editace wiki]].
 
 
  
 
{{Anchor|Editor}}
 
{{Anchor|Editor}}
Line 58: Line 57:
 
{|
 
{|
 
|- style=" color: #fff; background-color: #3074c2;"
 
|- style=" color: #fff; background-color: #3074c2;"
| '''Team/Project''' || '''Example tasks'''<BR>''
+
| '''Tým/Projekt''' || '''Příklad úkolu'''<BR>''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
[[Artwork/cs | Výtvárná práce]]
 
[[Artwork/cs | Výtvárná práce]]
 
|
 
|
* Write tutorials and articles for the use of the FOSS creative tools available in Fedora.
+
* Pište výukové programy a články pro použití kreativních nástrojů FOSS dostupných ve Fedoře.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
[[CommOps/cs | Komunita a provoz]]
 
[[CommOps/cs | Komunita a provoz]]
 
|
 
|
* Wear the newsgirl / newsboy cap by helping write content for the [[Community Blog]], the best place to get news about what's happening across the Fedora Project.
+
* Nasaďte si novinářskou kšiltovku a pomáhejte s příspěvky v [[Community Blog | komunitním blogu]], nejlepším místě pro zasílání zpráv o tom, co se děje v rámci projektu Fedora.
* Help pilot the drafting of release announcements, where the entire community is informed of what's new in Fedora.
+
* Pomozte sestavit oznámení o vydání, kde je celá komunita informována o tom, co je nového v projektu Fedora.
* Help tell the story of Fedora by working with all the different sub-projects, learning what they're working on or where they need help, and helping share the call for help with other able and willing members of Fedora.
+
* Pomozte vyprávět příběh Fedory tím, že budete spolupracovat se všemi různými podprojekty a dozvíte se, na čem pracují nebo kde potřebují pomoc. Pomozte šířit výzvy o pomoc s dalšími schopnými a ochotnými členy Fedory.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[DocsProject/cs|Docs]]
+
[[Docs Project/cs | Projektová dokumentace]]
 
|
 
|
* Write documents, guides, how-tos, FAQs, marketing material, process/methodology docs, release notes.
+
* Pište dokumenty, příručky, postupy a návody, časté dotazy, marketingové materiály, dokumenty o procesu/metodice, poznámky k novým vydání.
* Write content in this Wiki.
+
* Napište nový obsah na této wiki.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[Magazine/cs|Fedora Magazine]]
+
[[Magazine/cs | Magazín Fedora]]
 
|
 
|
* Write content for the [[Magazine/cs|Fedora Magazine]] The Fedora Magazine is a WordPress-based site, that delivers all the news of the Fedora Community. Stay informed by joining the Marketing mailing list {{fplist|marketing}}.
+
* Pište obsah pro [[Magazine/cs | Magazín Fedora]]. Jedná se o web založený na WordPress, který poskytuje veškeré zprávy o komunitě Fedora. Dostávejte nejnovější informace tak, že se připojíte do emailove konference {{fplist|marketing}}.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[:Category:Fonts_SIG|Fonts SIG]]
+
[[:Category:Fonts_SIG/cs|Zájmová skupina okolo fontů]]
 
|
 
|
* Document font creation tasks,  
+
* Dokumentujte tvorbu bezplatných/svobodných fontů,  
* Document free/libre font release best practices,
+
* Dokumentujte osvědčené postupy o vydávání bezplatných/svobodných fontů,
* Document free/libre font packaging,
+
* Dokumentujte balíčkování bezplatných/svobodných fontů,
* Clarify, complete and improve our wiki,
+
* Vyjasněte, doplnte a vylepšete naši wiki,
* Identify interesting third-party material, and link it here,
+
* Identifikujte zajímavé materiály třetích stran a připojte je zde,
* Convert wiki information to other document formats.
+
* Převeďte wiki informace do jiných formátů dokumentů.
* Convince foundries to release fonts under a free/libre Fedora-friendly [[Legal_considerations_for_fonts| license]],
+
* Přesvědčte okolí, aby uvolnili své fonty pod bezplatnou/svobodnou [[Legal_considerations_for_fonts| licenci]] Fedora,
* Recruit possible free/libre font authors,
+
* Přijměte potenciální autory bezplatných/svobodných fontů,
* Recruit new SIG members,
+
* Přijměte nové členy této zájmové skupiny,
* [[:Category:Fonts_and_text_QA|Get]] font or text problems fixed,
+
* [[:Category:Fonts_and_text_QA/cs|Opravte]] problémy s fonty nebo textem,
* Improve the SIG visibility by getting it linked and quoted everywhere,
+
* Zlepšete viditelnost zájmové skupiny jejím propojením a citováním kdekoliv to jen jde,
* Identify font or text [[Fonts_and_text_quality_assurance| problems]] in applications and libraries,
+
* Identifikujte [[Fonts_and_text_quality_assurance/cs| potíže]] s fonty nebo texty v aplikacích a knihovnách,
* Improve font package descriptions and summaries to help users choose the right fonts for their needs.
+
* Zlepšete popis a souhrn balíčků fontů, abyste uživatelům pomohli vybrat správné fonty pro jejich potřeby.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[SIGs/Games/cs|Games SIG]]
+
[[SIGs/Games/cs | Zájmová skupina okolo her]]
 
|
 
|
* Document the available games, including wiki documentation and listing in comps.xml.
+
* Dokumentujte dostupné hry, včetně dokumentace wiki a výpisu v souboru comps.xml.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[Usability/cs|Usability SIG]]
+
[[Usability/cs | Zájmová skupina okolo uživatelské přívětivosti]]
 
|
 
|
* Write documentation about usability.
+
* Napište dokumentaci o přívětivosti.
 
|}
 
|}
  
 
'''Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
 
'''Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
* [[CommOps/cs | Komunita a provoz]], [[Docs Project/cs | Projektová dokumentace]], [[Marketing/cs | Marketing]] (zahrnující [[Magazine/cs | Magazín Fedory]]), [[L10N/cs | Lokalizaci (L10n)]]
+
* [[CommOps/cs | Komunita a provoz]], [[Docs Project/cs | Projektová dokumentace]], [[Marketing/cs | Marketing]] (zahrnující [[Magazine/cs | Magazín Fedory]]), [[L10N/cs | Lokalizační tým (L10n)]]
  
 
'''Více informací'''
 
'''Více informací'''
 
* [[CommOps/Join/cs | Přidejte se k týmu Komunity a provozu]]
 
* [[CommOps/Join/cs | Přidejte se k týmu Komunity a provozu]]
* [https://fedoramagazine.org/writing-an-article-for-the-fedora-magazine/ Přidejte se k týmu Magazín Fedory]
+
* [https://fedoramagazine.org/writing-an-article-for-the-fedora-magazine/ Přidejte se k týmu Magazínu Fedory]
 
* [[Joining_the_Fedora_marketing_project/cs | Přidejte se k týmu Marketingu]]
 
* [[Joining_the_Fedora_marketing_project/cs | Přidejte se k týmu Marketingu]]
  
 
{{Anchor|Navrhar}}
 
{{Anchor|Navrhar}}
 +
 
== Návrhář ==
 
== Návrhář ==
 
[[Image:Join_Designer.png]]
 
[[Image:Join_Designer.png]]
Line 126: Line 126:
  
 
'''Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit''':
 
'''Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit''':
* Inkscape, GIMP, LibreOffice, design, použitelnost/interakce
+
* Inkscape, GIMP, LibreOffice, design, přívětivosti/interakce
  
 
'''Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět''':
 
'''Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět''':
Line 132: Line 132:
 
{|
 
{|
 
|- style=" color: #fff; background-color: #3074c2;"
 
|- style=" color: #fff; background-color: #3074c2;"
| '''Team/Project''' || '''Example tasks'''<BR>''
+
| '''Tým/Projekt''' || '''Příklad úkolu'''<BR>''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
[[CommOps/cs | Komunita a provoz]]
 
[[CommOps/cs | Komunita a provoz]]
 
|
 
|
* Help work with different sub-projects in Fedora to identify [https://badges.fedoraproject.org/ Badges] that are needed and help coordinate their creation.
+
* Spolupracujte s různými podprojekty Fedory a identifikujte [https://badges.fedoraproject.org/ odznáčky], které jsou potřeba a pomozte s koordinací při jejich vytváření.
* Collaboration with the Design Team on creating awesome [https://badges.fedoraproject.org/ Badges]!
+
* Spolupracujte s týmem návrhářů při vytváření úžasných [https://badges.fedoraproject.org/ odznáčků]!
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
[[Design/cs|Design]]
 
[[Design/cs|Design]]
 
|
 
|
* Serve as a part of a design firm for the Fedora community, creating artwork and designs to for the Fedora community on request.<BR>
+
* Buďte součástí designového týmu Fedory, vytvářejte na vyžádání pro komunitu Fedory umělecká díla a návrhy.<BR>
* Design projects including: [[Logo/cs|Fedora Logo]], [[Artwork/MarketingCollateral/cs| MarketingCollateral]], [[Artwork/PromoBanners/cs|  PromoBanners]], [[Artwork/Widgets/cs|  Widgets]], [[Artwork/ThemingOverview/cs|  Theming Overview]], [https://fedorahosted.org/bluecurve Bluecurve Icon Theme], [[Artwork/EchoIconTheme/cs|  Echo Icon Theme]], [[Artwork/MediaArt/cs|  MediaArt]], [[SummerOfCode/Posters/cs|  SoC Posters]], [[Artwork/T-Shirt/cs|  T-Shirt Design]], [[Artwork/Gallery/cs| Media Gallery]]
+
* Designové projekty zahrnují: [[Logo/cs|Fedora logo]], [[Artwork/MarketingCollateral/cs| marketingové zajištění]], [[Artwork/PromoBanners/cs|  propagační bannery]], [[Artwork/Widgets/cs|  widgety]], [[Artwork/ThemingOverview/cs|  přehled motivů]], [https://fedorahosted.org/bluecurve téma ikon Bluecurve], [[Artwork/EchoIconTheme/cs|  téma ikon Echo]], [[Artwork/MediaArt/cs|  mediální umění]], [[SummerOfCode/Posters/cs|  plakáty pro letní kódování]], [[Artwork/T-Shirt/cs|  návrhy triček]], [[Artwork/Gallery/cs| galerie médií]]
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[:Category:Fonts_SIG|Fonts SIG]]
+
[[:Category:Fonts_SIG/cs|Zájmová skupina okolo fontů]]
 
|
 
|
* [[:Category:Font wishlist|Find]] the best fonts to include, to please [[:Category:Decorative fonts| artists]],
+
* [[:Category:Font wishlist/cs|Najděte]] nejlepší fonty, které chcete zahrnout, aby potěšili [[:Category:Decorative fonts/cs| umělce]],
* [[PackageMaintainers/WishList#General_Fedora_Packages_WishList|Identify]] font creation tools needing packaging,
+
* [[PackageMaintainers/WishList/cs#General_Fedora_Packages_WishList|Identifikujte]] nástroje pro tvorbu fontů, které potřebují balíčkování,
* [[Fonts and text-related creative tasks#font-creation|Create and improve]] Fedora fonts,
+
* [[Fonts and text-related creative tasks/cs#font-creation|Vytvořte a vylepšujte]] fonty pro Fedoru,
* [[Fonts SIG mailing lists|Propose]] good Fedora fonts defaults.
+
* [[Fonts SIG mailing lists/cs|Navrhněte]] pro Fedoru dobré výchozí fonty.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[Usability/cs|Usability SIG]]
+
[[Usability/cs | Zájmová skupina okolo uživatelské přívětivosti]]
 
|
 
|
* Improve end-user experience with coherent, accessible and intuitive design for Fedora.
+
* Zlepšete zkušenosti koncových uživatelů s koherentním, přístupným a intuitivním designem pro Fedoru.
 
|}
 
|}
  
 
'''Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
 
'''Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
* [[CommOps/cs | Komunita a provoz]], [[Design/cs|Design]], [[:DocsProject|Docs]], [[:Category:Fonts_SIG|Fonts]], [[Marketing/cs]], [[Usability/cs]], [[Websites/cs]]
+
* [[CommOps/cs | Komunita a provoz]], [[Design/cs|Design]], [[Docs Project/cs | Projektová dokumentace]], [[:Category:Fonts_SIG/cs | Fonty]], [[Marketing/cs | Marketing]], [[Usability/cs | Zájmová skupina okolo uživatelské přívětivosti]], [[Websites/cs | Webové stránky]]
  
 
'''Více informací'''
 
'''Více informací'''
 
* [[CommOps/Join/cs | Přidejte se k týmu Komunity a provozu]]
 
* [[CommOps/Join/cs | Přidejte se k týmu Komunity a provozu]]
* [[Join_the_Design_Team/cs| Join the Design Team]]
+
* [[Join_the_Design_Team/cs| Přidejte se k týmu designerů]]
  
 
{{Anchor|Vyvojar}}
 
{{Anchor|Vyvojar}}
Line 181: Line 181:
 
{|
 
{|
 
|- style=" color: #fff; background-color: #3074c2;"
 
|- style=" color: #fff; background-color: #3074c2;"
| '''Team/Project''' || '''Example tasks'''<BR>''
+
| '''Tým/Projekt''' || '''Příklad úkolu'''<BR>''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[BugZappers/cs|Bug triage]]
+
[[BugZappers/cs|Třídění chyb]]
 
|
 
|
* Track down and shoot Fedora bugs in [https://bugzilla.redhat.com bugzilla.redhat.com].
+
* Sledujte a odstraňte chyby Fedory na [https://bugzilla.redhat.com bugzilla.redhat.com].
* Strive to be a bridge between users and developers that aids in fixing and closing bugs.
+
* Snažte se být mostem mezi uživateli a vývojáři, kteří pomáhají s odstraňováním chyb.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[Infrastructure/cs|Infrastructure]]
+
[[Infrastructure/cs|Infrastruktura]]
 
|
 
|
* Help to provide servers, tools and utilities for the Fedora Project.
+
* Pomozte s poskytováním serverů, nástrojů a pomůcek pro Fedora Project.
* Create new applications to make development of Fedora go smoother.
+
* Vytvořte nové aplikace, díky nimž bude vývoj Fedory jednodušší.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[ReleaseEngineering/cs|Release Engineering]]
+
[[ReleaseEngineering/cs|Inženýring vydání]]
 
|
 
|
* Manage the build system.
+
* Spravujte systém sestavení.
* Maintain the package repositories.
+
* Spravujte úložiště balíčků.
* Create the images for new Fedora Releases.
+
* Vytvořte obrazy pro nové verze Fedory.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[I18N/cs|Internationalization (I18n)]]
+
[[I18N/cs|Internacionalizace (I18n)]]
 
|
 
|
* Develop, package, and maintain applications like input methods for different languages.
+
* Vyvíjejte, balíčkujte a udržujte aplikace jako vstupní metody pro různé jazyky.
* Improve applications and utilities to support and process different languages.
+
* Zlepšete aplikace a nástroje pro podporu a zpracování různých jazyků.
* Quality-assure that existing applications meet i18n standards.
+
* Zajišťujte kvalitu tak, aby stávající aplikace splňovaly standardy i18n.
* Support the infrastructure of the Fedora translation community.  
+
* Podporujte infrastrukturu překladatelské komunity Fedora.  
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[PackageMaintainers/Join/cs|Packaging]]
+
[[PackageMaintainers/Join/cs|Balíčkování]]
 
|
 
|
* Become a package maintainer to create and maintain RPM packages for software in Fedora.
+
* Staňte se správcem balíčků, vytvářejte a udržujte RPM balíčky pro software ve Fedoře.
* Join the [[SIGs/Package_Review/cs |Package Review SIG]]
+
* Přidejte se k [[SIGs/Package_Review/cs |Zájmová skupina okolo revize balíčků]]
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[Websites/cs|Websites]]
+
[[Websites/cs | Webové stránky]]
 
|
 
|
* Improve Fedora's image and create the best possible interface for users and contributors on the Internet.
+
* Zlepšete image projektu Fedora a vytvořte nejlepší rozhraní pro uživatele a přispěvatele na internetu.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[:Category:Fonts_SIG|Fonts SIG]]
+
[[:Category:Fonts_SIG/cs|Zájmová skupina okolo fontů]]
 
|
 
|
* [[:Category:Fonts_packaging|Package]] new [[:Category:Font wishlist|fonts]] and font tools,
+
* [[:Category:Fonts_packaging/cs|Balíčkujte]] nové [[:Category:Font wishlist/cs|fonty]] a nástroje pro jejich správu,
* [[:Category:In-progress fonts|Review]] font packages before Fedora inclusion,
+
* [[:Category:In-progress fonts/cs|Revidujte]] balíčky fontů ještě před jejich zařazením do Fedory,
* Fix font or text [[Fonts_and_text_quality_assurance|problems]] in applications and libraries,
+
* Opravte [[Fonts_and_text_quality_assurance/cs|problemy]] spojené s fonty a textem v aplikacích a knihovnách,
* [[Fonts SIG mailing lists/cs|Propose]] good Fedora fonts defaults,
+
* [[Fonts SIG mailing lists/cs|Navrhněte]] pro Fedoru dobré výchozí fonty,
* Identify font or text [[Fonts_and_text_quality_assurance/cs| problems]] in applications and libraries,
+
* Identifikujte [[Fonts_and_text_quality_assurance/cs| potíže]] s fonty nebo texty v aplikacích a knihovnách,
* Improve font package descriptions and summaries to help users choose the right fonts for their needs.
+
* Zlepšete popisy a souhrn balíčků fontů, abyste uživatelům pomohli vybrat správná písma pro jejich potřeby.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[SIGs/Games/cs|Games SIG]]
+
[[SIGs/Games/cs | Zájmová skupina okolo her]]
 
|
 
|
* Create high quality packages of games, gaming-related libraries, and game development tools.
+
* Vytvořte vysoce kvalitní balíčky her, knihovny související s herními programy a nástroje pro vývoj her.
* Help and fix bugs that have been filed against game packages.  
+
* Pomozte opravit chyby, které byly nahlášeny proti herním balíčkům.  
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[:Category:SciTech_SIG|Science and Technology SIG]]
+
[[:Category:SciTech_SIG/cs|Zájmová skupina okolo věda a techniky]]
 
|
 
|
* Improve the number and quality of packages available for scientific and technical users
+
* Zlepšete počet a kvalitu balíčků dostupných pro vědecké a technické uživatele
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[Usability/cs|Usability SIG]]
+
[[Usability/cs | Zájmová skupina okolo uživatelské přívětivosti]]
 
|
 
|
* Improve end-user experience with coherent, accessible and intuitive interfaces for Fedora.
+
* Zlepšete zkušenosti koncového uživatele s koherentním, přístupným a intuitivním rozhraním pro Fedoru.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[ElectronicLab_Spin/cs|Electronic Lab]]
+
[[ElectronicLab_Spin/cs|Elektronická laboratoř]]
 
|
 
|
* Ensure Electronic design flows (Analog, Digital, Embedded,...)
+
* Zajistěte elektronické návrhy obvodů (analogové, digitální, integrované,...)
* Work with upstream to ensure new design and simulation features.
+
* Spolupracujte s dodavateli a zajistěte nové konstrukční a simulační funkce.
* Package [http://spins.fedoraproject.org/fel/ new tools and close tickets].
+
* Balíčkujte [http://spins.fedoraproject.org/fel/ nové nástroje a zavírejte tikety].
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[QA/cs|Testing]]
+
[[QA/cs|Testování]]
 
|
 
|
* Test/break Fedora.
+
* Testujte/prolomte Fedoru.
* Do quality assurances to help maintain a robust platform for Fedora.
+
* Zabezpečte kvalitu, abyste pomohli udržet robustní platformu pro Fedoru.
 
|}
 
|}
  
 
'''Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
 
'''Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
* [[BugZappers/cs|Bug triage]], [[CommOps/cs | Komunita a provoz]], [[DocsProject/cs|Docs]], [[:Category:Fonts_SIG|Fonts]], [[I18N/cs|Internationalization (I18n)]], [[Infrastructure/cs]], [[PackageMaintainers/Join/cs|Packaging]], [[QA/cs|Testing]], [[Usability/cs]], [[Websites/cs]].
+
* [[BugZappers/cs|Třídění chyb a reportů]], [[CommOps/cs | Komunita a provoz]], [[Docs Project/cs | Projektová dokumentace]], [[:Category:Fonts_SIG/cs|Fonty]], [[I18N/cs|Internacionalizace (I18n)]], [[Infrastructure/cs|Infrastruktura]], [[PackageMaintainers/Join/cs|Balíčkování]], [[QA/cs|Testování]], [[Usability/cs | Zájmová skupina okolo uživatelské přívětivosti]], [[Websites/cs | Webové stránky]].
  
  
Line 269: Line 269:
 
[[Image:Join_PeoplePerson.png]]
 
[[Image:Join_PeoplePerson.png]]
  
'''Popis této role:''' Komunikovat prostřednictvím kontaktu mezi lidmi.
+
'''Popis této role:''' Komunikovat prostřednictvím interakce s lidmi.
  
 
'''Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit''':
 
'''Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit''':
* People skills, event organization, customer service/support, enthusiasm
+
* Lidské dovednosti, organizace akcí, zákaznický servis/podpora, nadšení
  
 
'''Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět''':
 
'''Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět''':
Line 278: Line 278:
 
{|
 
{|
 
|- style=" color: #fff; background-color: #3074c2;"
 
|- style=" color: #fff; background-color: #3074c2;"
| '''Team/Project''' || '''Example tasks'''<BR>''
+
| '''Tým/Projekt''' || '''Příklad úkolu'''<BR>''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[Ambassadors_Join_start/cs|Ambassadors]]
+
[[Ambassadors_Join_start/cs|Velvyslanci]]
 
|
 
|
* Represent Fedora Project to the wider public.
+
* Představte projekt Fedora širší veřejnosti.
* Help spread the word about Fedora, Linux, and Open Source.
+
* Pomozte šířit slovo o Fedoře, Linuxu a Open Source.
* Be a point of contact for local community members and channel the feedback to Fedora Project.
+
* Buďte kontaktní osobou pro členy místní komunity a směřujte zpětnou vazbu do projektu Fedora.
* Help recruit project contributors.
+
* Pomozte získat nové přispěvatele do projektu.
* Think of creative ways for promoting Fedora in your region
+
* Zamyslete se nad tvůrčími způsoby podpory Fedory ve vašem regionu
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
[[CommOps/cs | Komunita a provoz]]
 
[[CommOps/cs | Komunita a provoz]]
 
|
 
|
* Wear the "community hat" of the Fedora Project by working on building and supporting community infrastructure.
+
* Noste "komunitní klobouk" projektu Fedora tím, že budete pracovat na budování a podpoře komunitní infrastruktury.
* Communicate with other sub-projects about the areas they need help with and share that information with other contributors.
+
* Komunikujte s dalšími podprojekty o oblastech, v nichž potřebují pomoct a sdílejte tyto informace s dalšími přispěvateli.
* Help connect contributors to different areas of the Project if they are looking for something to help with (connecting helping hands to real-world issues).
+
* Pomozte zapojit přispěvatele do různých oblastí projektu Fedora, pokud hledají něco, s čím by rádi pomohli (poskytnutí pomocných rukou v problémech z reálného světa).
* Actively represent the [[Foundations/cs]] of Fedora and help lead the way as a community role model for the Fedora Project.
+
* Aktivně zastupujte [[Foundations/cs |nadace]] Fedory a pomáhejte je vést jako model role komunity pro projekt Fedora.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[:Category:Fonts_SIG|Fonts SIG]]
+
[[:Category:Fonts_SIG/cs|Zájmová skupina okolo fontů]]
 
|
 
|
* Convince foundries to release fonts under a free/libre Fedora-friendly [[Legal_considerations_for_fonts| license]],
+
* Přesvědčte společnosti, aby uvolnily fonty pod bezplatnou/svobodnou [[Legal_considerations_for_fonts/cs| licencí]] Fedory,
* Recruit possible free/libre font authors,
+
* Přijměte nové autory bezplatných/svobodných fontů,
* Recruit new SIG members,
+
* Přijměte nové členy zájmové skupiny,
* [[:Category:Fonts_and_text_QA|Get]] font or text problems fixed,
+
* [[:Category:Fonts_and_text_QA/cs|Opravte]] problémy s fontem nebo textem,
* Improve the SIG visibility by getting it linked and quoted everywhere.
+
* Zlepšete viditelnost zájmové skupiny tím, že ji propojíte a budete citovat všude, kde to bude možné.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[SIGs/Games/cs|Games SIG]]
+
[[SIGs/Games/cs | Zájmová skupina okolo her]]
 
|
 
|
* Seek publicity for games in Fedora.
+
* Vyhledejte publicitu pro hry ve Fedoře.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[Distribution/FreeMedia/cs|Free Media]]
+
[[Distribution/FreeMedia/cs|Svobodná média]]
 
|
 
|
* Help the Fedora Free Media Program to distribute Fedora media (DVDs & CD's) for free to individuals.
+
* Pomozte programu Svobodná média Fedora zdarma distribuovat jednotlivcům média s distribucí Fedora (na DVD a CD).
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
[[Marketing/cs|Marketing]]
 
[[Marketing/cs|Marketing]]
 
|
 
|
* Develop marketing strategy to promote the usage and support of Fedora worldwide.
+
* Vypracujte marketingovou strategii s cílem podpořit používání a podporu projektu Fedora po celém světě.
* Support the efforts of other Fedora projects to spread Fedora and help provide a central repository of ideas and information that can be used to deliver Fedora to new audiences.
+
* Podporujte úsilí jiných projektů Fedory šířením Fedory a pomozte poskytnout centrální repozitář nápadů a informací, které mohou být použity k tomu, aby se Fedora dostala k novému publiku.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[Communicate/cs|Support/help]]
+
[[Communicate/cs|Podpora/pomoc]]
 
|
 
|
* Provide help and support on mailing lists and in Fedora IRC channels on Freenode.
+
* Poskytněte pomoc a podporu na e-mailových konferencích a Fedora IRC kanálech na Freenode.
* Provide Feedback to Developers about bugs.
+
* Poskytněte vývojářům informace o chybách.
 
|}
 
|}
  
 
'''Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
 
'''Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
* [[Ambassadors/cs]], [[CommOps/cs | Komunita a provoz]], [[Distribution/FreeMedia/cs|Free Media]] / [[Distribution/Project/cs|Distribution]], [[Marketing/cs]], [[Communicate/cs|Support/help]]
+
* [[Ambassadors/cs|Velvyslanci]], [[CommOps/cs | Komunita a provoz]], [[Distribution/FreeMedia/cs|Svobodná média]] / [[Distribution/Project/cs|Distribuce]], [[Marketing/cs|Marketing]], [[Communicate/cs|Podpora/pomoc]]
  
 
'''Více informací'''
 
'''Více informací'''
 
* [[CommOps/Join/cs | Přidejte se k týmu Komunity a provozu]]
 
* [[CommOps/Join/cs | Přidejte se k týmu Komunity a provozu]]
* [[Joining_the_Fedora_marketing_project/cs|Join the Marketing Team]]
+
* [[Joining_the_Fedora_marketing_project/cs|Přidejte se k Marketingovému týmu]]
  
  
 
{{Anchor|Prekladatel}}
 
{{Anchor|Prekladatel}}
 +
 
== Překladatel ==
 
== Překladatel ==
 
[[Image:Join_Translator.png]]
 
[[Image:Join_Translator.png]]
Line 344: Line 345:
  
 
'''Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit''':
 
'''Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit''':
* Angličtina, znalost jiného neanglického jazyka na úrovni rodilého mluvčího, technická znalost, diff, PO, předklad, nástroj babel (kbabel, atd.)
+
* Angličtina, neanglický rodný jazyk, některé technické znalosti, diff, PO, překlad
  
 
'''Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět''':
 
'''Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět''':
Line 350: Line 351:
 
{|
 
{|
 
|- style=" color: #fff; background-color: #3074c2;"
 
|- style=" color: #fff; background-color: #3074c2;"
| '''Team/Project''' || '''Example tasks'''<BR>''
+
| '''Tým/Projekt''' || '''Příklad úkolu'''<BR>''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Work with [[I18N/cs|I18n (internationalization)]]
+
Lokalizujte Fedoru a upstream projekty<BR>
 +
[[L10N/cs|Projekt lokalizace Fedory]]
 
|
 
|
* develop, package, and maintain applications like input methods for different languages.<BR>
+
* Přeložte uživatelská rozhraní Fedory a její nápovědu.
* improve applications and utilities to support and process different languages.<BR>
 
* quality-assure that existing applications meet i18n standards.<BR>
 
* support the infrastructure of the translation project [[L10N/cs|L10n]].
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Work with [[PackageMaintainers/Join/cs|OS Developer (Packaging)]]
+
Spolupracujte s upstream projekty<BR>
 +
[https://wiki.gnome.org/TranslationProject GNOME (překlad)]<BR>
 +
[https://l10n.kde.org KDE (lokalizace)]<BR>
 +
[https://www.libreoffice.org/community/localization/ LibreOffice (lokalizace)]<BR>
 
|
 
|
* translate the software to your native language.
+
* Překládejte uživatelské rozhraní a nápovědu, které tvoří důležitou součást Fedory, CentOS a dalších distribucí.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Work with [[:Category:Fonts_SIG|Fonts SIG]]
+
Lokalizujte dokumentaci Fedory<BR>
 +
[[L10N/cs|Projekt lokalizace Fedory]]
 +
|
 +
* Překládejte různé dokumenty, které podporují uživatele služby Fedora.
 +
|-
 
|
 
|
* [[:Category:Font wishlist|find]] the best fonts to include, for [[:Category:International fonts| internationalization]] reasons,
+
lokalizujte webové stránky Fedory<BR>
* [[Localization fonts requirements/cs| document]] the preferred fonts for your locale,
+
[[L10N/cs|Projekt lokalizace Fedory]]
* improve the way a font supports your script by identifying  problems and [[Fonts_and_text_quality_assurance/cs|proposing]] ameliorations,
+
|
* [[Fonts SIG mailing lists/cs|propose]] good Fedora fonts defaults,
+
* Přeložte webové stránky Fedory, které lidé navštíví jako první a kde se dozví o Fedoře
* identify font or text [[Fonts_and_text_quality_assurance/cs| problems]] in applications and libraries,
+
|-
* improve font package descriptions and summaries to help users choose the right fonts for their needs,
+
|
* convince foundries to release fonts under a free/libre Fedora-friendly [[Legal_considerations_for_fonts/cs| license]],
+
Otestujte lokalizované verze Fedory<BR>
* recruit possible free/libre font authors,
+
[[FLTG/cs|FLTG (fedora l10n testovací skupina)]]
* recruit new SIG members,
+
|
* [[:Category:Fonts_and_text_QA|get]] font or text problems fixed,
+
* Otestujte lokalizovanou verzi Fedory ve vašem jazyce, abyste zajistili kvalitu překladu.
* improve the SIG visibility by getting it linked and quoted everywhere,
 
* document font creation tasks,
 
* document free/libre font release best practices,
 
* document free/libre font packaging,
 
* clarify, complete and improve our wiki,
 
* identify interesting third-party material, and link it here,
 
* convert wiki information to other document formats.
 
 
|}
 
|}
  
'''Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
+
'''Týmy/projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
* [[Ambassadors/cs]], [[CommOps/cs | Komunita a provoz]], [[DocsProject/cs|Docs]], [[L10N/cs|L10n (localization)]], [[I18N/cs|I18n (internationalization)]], [[PackageMaintainers/Join/cs|OS Developer (Packaging)]]
+
* [[Ambassadors/cs|Velvyslanci]], [[CommOps/cs|Komunita a provoz]], [[DocsProject/cs| Projektová dokumentace]], [[L10N/cs|L10n (lokalizace)]], [[I18N/cs|I18n (internacionalizace)]], [[PackageMaintainers/Join/cs|Vývojář (balíčkování)]]
  
 +
'''Další informace'''
 +
* [[L10N/Guide/cs|Jak se stát překladatelem]]
 +
* [[L10N/Guide/Coordinator/cs|Jak začít nový jazykový tým]] (Zkontrolujte stránku [[L10N_Teams/cs|seznamu týmů]] a ujistěte se, že váš jazykový tým ještě nebyl vytvořen.)
  
 
{{Anchor|Vyvojar nebo administrator webu}}
 
{{Anchor|Vyvojar nebo administrator webu}}
 +
 
== Vývojář nebo administrátor webu ==
 
== Vývojář nebo administrátor webu ==
 
[[Image:Join_WebDeveloper.png]]
 
[[Image:Join_WebDeveloper.png]]
Line 404: Line 407:
 
{|
 
{|
 
|- style=" color: #fff; background-color: #3074c2;"
 
|- style=" color: #fff; background-color: #3074c2;"
| '''Team/Project''' || '''Example tasks'''<BR>''
+
| '''Tým/Projekt''' || '''Příklad úkolu'''<BR>''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
[[CommOps/cs | Komunita a provoz]]
 
[[CommOps/cs | Komunita a provoz]]
 
|
 
|
* Use the [[CommOps#Toolbox|CommOps Toolbox]] to develop metrics and statistics about the Project using services like [http://www.fedmsg.com/ fedmsg] and [https://github.com/fedora-infra/fedora-stats-tools fedora-stats-tools].
+
* Používejte [[CommOps/cs#Toolbox|nástroje CommOps]] pro vyvoj metrik a statistik o projektu pomocí služeb, jako je [http://www.fedmsg.com/ fedmsg] a [https://github.com/fedora-infra/fedora-stats-tools statistické nástroje Fedory].
* Help with strategic planning and implementation of the [[Fedora Hubs/cs]] project (available on [https://pagure.io/fedora-hubs/branch/develop Pagure]).
+
* Pomáhejte při strategickém plánování a provádění strategie projektu [[Fedora Hubs/cs| Fedora Huby]] (dostupné na [https://pagure.io/fedora-hubs/branch/develop Pagure]).
* Develop solutions to issues facing the project, like helping collaborate on the Budgeting website.
+
* Spolupracujte na řešení problémů, s nimiž se projekt potýká, jako je např. pomoc s webovou stránkou pro rozpočet.
* Provide administrative and strategic support for fundamental apps in Fedora, like the [https://badges.fedoraproject.org/ Badges] service.
+
* Poskytněte administrativní a strategickou podporu pro základní aplikace ve Fedoře, jako je služba [https://badges.fedoraproject.org/ odznáčků].
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[Infrastructure/cs|Infrastructure]]
+
[[Infrastructure/cs|Infrastruktura]]
 
|
 
|
* Become one of the dedicated volunteers and professionals who provide servers, tools and utilities for the Fedora Project.
+
* Staňte se jedním ze specializovaných dobrovolníků a profesionálů, kteří poskytují servery, nástroje a pomůcky pro projekt Fedora.
* Track down and shoot bugs on the Fedora websites.
+
* Sledujte a odstraňte chyby na webových stránkách Fedory.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[ReleaseEngineering/cs|Release Engineering]]
+
[[ReleaseEngineering/cs|Inženýring vydání]]
 
|
 
|
* Work on the programs that allow the project to produce Fedora every six months.
+
* Pracujte na programech, které umožňují projektu produkovat Fedoru každých šest měsíců.
* Fix issues with the build system.
+
* Opravte potíže s buildovacím systémem.
 
|-
 
|-
 
|
 
|
[[Websites/cs|Websites]]
+
[[Websites/cs | Webové stránky]]
 
|
 
|
* Improve Fedora's image and to create the best possible web interface for users and contributors on the Internet.  
+
* Zlepšete image projektu Fedora a vytvořte pro webové uživatele a přispěvatele nejlepší internetové rozhraní.  
 
|}
 
|}
  
 
'''Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
 
'''Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí''':
* [[CommOps/cs | Komunita a provoz]], [[DocsProject/cs|Docs]], [[I18N/cs|I18n (internationalization)]], [[Infrastructure/cs]], [[Marketing/cs]], [[Websites/cs]]
+
* [[CommOps/cs | Komunita a provoz]], [[Docs Project/cs | Projektová dokumentace]], [[I18N/cs|I18n (internacionalizace)]], [[Infrastructure/cs |Infrastruktura]], [[Marketing/cs |Marketing]], [[Websites/cs | Webové stránky]]
  
 
'''Více informací'''
 
'''Více informací'''
 
* [[CommOps/Join/cs | Přidejte se k týmu Komunity a provozu]]
 
* [[CommOps/Join/cs | Přidejte se k týmu Komunity a provozu]]
* [[Joining_the_Fedora_marketing_project/cs|Join the Marketing Team]]
+
* [[Joining_the_Fedora_marketing_project/cs|Přidejte se k Marketingovému týmu]]
  
  
 
----
 
----
 
[[Category:CommOps]] [[Category:Join]] [[Category:Czech translations]]
 
[[Category:CommOps]] [[Category:Join]] [[Category:Czech translations]]

Latest revision as of 16:09, 12 March 2018

Připojte se ke komunitě Fedory a přispějte


Idea.png
Chcete-li začít, přihlašte se k uživatelskému účtu pomocí Systému účtů projektu Fedora. CoMohuUdelatProFedoru také dává stejnou informaci jako tato wiki stránka, ale interaktivně.

Pokud chcete přidat ruku k dílu a učinit Fedoru ještě lepší, máte k dispozici mnoho způsobů, jak toho docílit. Níže jsou uvedeny některé z rolí, k nimž se můžete připojit.

Klikněte na roli, pro kterou máte zajem přispět

Join ContentDeveloper.png

Editor

Join Designer.png

Návrhář

Join PeoplePerson.png

Personalista

Join OSDeveloper.png

Vývojář

Join Translator.png

Překladatel

Join WebDeveloper.png

Vývojář nebo administrátor webu

Important.png
Toto je výchozí bod.
Existuje mnoho způsobů, jak se podílet na Fedoře. Tato stránka je jen váš výchozí bod pro připojení se k různým rolím.

Finanční příspěvky jsou diskutovány na stránce Přispět.

Provádění změn ve wiki Fedory je diskutováno na stránce Editace wiki.

Editor

Join ContentDeveloper.png

Popis této role: Komunikovat prostřednictvím slov.

Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit:

 • Psaní, editace, gramatika (mistr slova), technický, jednoduché vysvětlování složitých myšlenek, vyučování, DocBook, XML, Wiki kód, technická znalost (specifické nebo obecná)

Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět:

 • Nezapomeňte, že máte naprostou svobodu dělat méně nebo jiné úkoly v jednom z mnoha projektů a týmů. Pouze vaše představivost stanovuje limity.
Tým/Projekt Příklad úkolu

Výtvárná práce

 • Pište výukové programy a články pro použití kreativních nástrojů FOSS dostupných ve Fedoře.

Komunita a provoz

 • Nasaďte si novinářskou kšiltovku a pomáhejte s příspěvky v komunitním blogu, nejlepším místě pro zasílání zpráv o tom, co se děje v rámci projektu Fedora.
 • Pomozte sestavit oznámení o vydání, kde je celá komunita informována o tom, co je nového v projektu Fedora.
 • Pomozte vyprávět příběh Fedory tím, že budete spolupracovat se všemi různými podprojekty a dozvíte se, na čem pracují nebo kde potřebují pomoc. Pomozte šířit výzvy o pomoc s dalšími schopnými a ochotnými členy Fedory.

Projektová dokumentace

 • Pište dokumenty, příručky, postupy a návody, časté dotazy, marketingové materiály, dokumenty o procesu/metodice, poznámky k novým vydání.
 • Napište nový obsah na této wiki.

Magazín Fedora

 • Pište obsah pro Magazín Fedora. Jedná se o web založený na WordPress, který poskytuje veškeré zprávy o komunitě Fedora. Dostávejte nejnovější informace tak, že se připojíte do emailove konference marketing.

Zájmová skupina okolo fontů

 • Dokumentujte tvorbu bezplatných/svobodných fontů,
 • Dokumentujte osvědčené postupy o vydávání bezplatných/svobodných fontů,
 • Dokumentujte balíčkování bezplatných/svobodných fontů,
 • Vyjasněte, doplnte a vylepšete naši wiki,
 • Identifikujte zajímavé materiály třetích stran a připojte je zde,
 • Převeďte wiki informace do jiných formátů dokumentů.
 • Přesvědčte okolí, aby uvolnili své fonty pod bezplatnou/svobodnou licenci Fedora,
 • Přijměte potenciální autory bezplatných/svobodných fontů,
 • Přijměte nové členy této zájmové skupiny,
 • Opravte problémy s fonty nebo textem,
 • Zlepšete viditelnost zájmové skupiny jejím propojením a citováním kdekoliv to jen jde,
 • Identifikujte potíže s fonty nebo texty v aplikacích a knihovnách,
 • Zlepšete popis a souhrn balíčků fontů, abyste uživatelům pomohli vybrat správné fonty pro jejich potřeby.

Zájmová skupina okolo her

 • Dokumentujte dostupné hry, včetně dokumentace wiki a výpisu v souboru comps.xml.

Zájmová skupina okolo uživatelské přívětivosti

 • Napište dokumentaci o přívětivosti.

Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí:

Více informací

Návrhář

Join Designer.png

Popis této role: Komunikovat prostřednictvím obrázků.

Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit:

 • Inkscape, GIMP, LibreOffice, design, přívětivosti/interakce

Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět:

 • Nezapomeňte, že máte naprostou svobodu dělat méně nebo jiné úkoly v jednom z mnoha projektů a týmů. Pouze vaše představivost stanovuje limity.
Tým/Projekt Příklad úkolu

Komunita a provoz

 • Spolupracujte s různými podprojekty Fedory a identifikujte odznáčky, které jsou potřeba a pomozte s koordinací při jejich vytváření.
 • Spolupracujte s týmem návrhářů při vytváření úžasných odznáčků!

Design

Zájmová skupina okolo fontů

Zájmová skupina okolo uživatelské přívětivosti

 • Zlepšete zkušenosti koncových uživatelů s koherentním, přístupným a intuitivním designem pro Fedoru.

Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí:

Více informací

Vývojář

Join OSDeveloper.png


Popis této role: Komunikovat prostřednictvím kódu.

Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit:

 • Programování, RPM/balíčkování, otevírání repotů o chybách

Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět:

 • Nezapomeňte, že máte naprostou svobodu dělat méně nebo jiné úkoly v jednom z mnoha projektů a týmů. Pouze vaše představivost stanovuje limity.
Tým/Projekt Příklad úkolu

Třídění chyb

 • Sledujte a odstraňte chyby Fedory na bugzilla.redhat.com.
 • Snažte se být mostem mezi uživateli a vývojáři, kteří pomáhají s odstraňováním chyb.

Infrastruktura

 • Pomozte s poskytováním serverů, nástrojů a pomůcek pro Fedora Project.
 • Vytvořte nové aplikace, díky nimž bude vývoj Fedory jednodušší.

Inženýring vydání

 • Spravujte systém sestavení.
 • Spravujte úložiště balíčků.
 • Vytvořte obrazy pro nové verze Fedory.

Internacionalizace (I18n)

 • Vyvíjejte, balíčkujte a udržujte aplikace jako vstupní metody pro různé jazyky.
 • Zlepšete aplikace a nástroje pro podporu a zpracování různých jazyků.
 • Zajišťujte kvalitu tak, aby stávající aplikace splňovaly standardy i18n.
 • Podporujte infrastrukturu překladatelské komunity Fedora.

Balíčkování

Webové stránky

 • Zlepšete image projektu Fedora a vytvořte nejlepší rozhraní pro uživatele a přispěvatele na internetu.

Zájmová skupina okolo fontů

 • Balíčkujte nové fonty a nástroje pro jejich správu,
 • Revidujte balíčky fontů ještě před jejich zařazením do Fedory,
 • Opravte problemy spojené s fonty a textem v aplikacích a knihovnách,
 • Navrhněte pro Fedoru dobré výchozí fonty,
 • Identifikujte potíže s fonty nebo texty v aplikacích a knihovnách,
 • Zlepšete popisy a souhrn balíčků fontů, abyste uživatelům pomohli vybrat správná písma pro jejich potřeby.

Zájmová skupina okolo her

 • Vytvořte vysoce kvalitní balíčky her, knihovny související s herními programy a nástroje pro vývoj her.
 • Pomozte opravit chyby, které byly nahlášeny proti herním balíčkům.

Zájmová skupina okolo věda a techniky

 • Zlepšete počet a kvalitu balíčků dostupných pro vědecké a technické uživatele

Zájmová skupina okolo uživatelské přívětivosti

 • Zlepšete zkušenosti koncového uživatele s koherentním, přístupným a intuitivním rozhraním pro Fedoru.

Elektronická laboratoř

 • Zajistěte elektronické návrhy obvodů (analogové, digitální, integrované,...)
 • Spolupracujte s dodavateli a zajistěte nové konstrukční a simulační funkce.
 • Balíčkujte nové nástroje a zavírejte tikety.

Testování

 • Testujte/prolomte Fedoru.
 • Zabezpečte kvalitu, abyste pomohli udržet robustní platformu pro Fedoru.

Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí:


Personalista

Join PeoplePerson.png

Popis této role: Komunikovat prostřednictvím interakce s lidmi.

Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit:

 • Lidské dovednosti, organizace akcí, zákaznický servis/podpora, nadšení

Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět:

 • Nezapomeňte, že máte naprostou svobodu dělat méně nebo jiné úkoly v jednom z mnoha projektů a týmů. Pouze vaše představivost stanovuje limity.
Tým/Projekt Příklad úkolu

Velvyslanci

 • Představte projekt Fedora širší veřejnosti.
 • Pomozte šířit slovo o Fedoře, Linuxu a Open Source.
 • Buďte kontaktní osobou pro členy místní komunity a směřujte zpětnou vazbu do projektu Fedora.
 • Pomozte získat nové přispěvatele do projektu.
 • Zamyslete se nad tvůrčími způsoby podpory Fedory ve vašem regionu

Komunita a provoz

 • Noste "komunitní klobouk" projektu Fedora tím, že budete pracovat na budování a podpoře komunitní infrastruktury.
 • Komunikujte s dalšími podprojekty o oblastech, v nichž potřebují pomoct a sdílejte tyto informace s dalšími přispěvateli.
 • Pomozte zapojit přispěvatele do různých oblastí projektu Fedora, pokud hledají něco, s čím by rádi pomohli (poskytnutí pomocných rukou v problémech z reálného světa).
 • Aktivně zastupujte nadace Fedory a pomáhejte je vést jako model role komunity pro projekt Fedora.

Zájmová skupina okolo fontů

 • Přesvědčte společnosti, aby uvolnily fonty pod bezplatnou/svobodnou licencí Fedory,
 • Přijměte nové autory bezplatných/svobodných fontů,
 • Přijměte nové členy zájmové skupiny,
 • Opravte problémy s fontem nebo textem,
 • Zlepšete viditelnost zájmové skupiny tím, že ji propojíte a budete citovat všude, kde to bude možné.

Zájmová skupina okolo her

 • Vyhledejte publicitu pro hry ve Fedoře.

Svobodná média

 • Pomozte programu Svobodná média Fedora zdarma distribuovat jednotlivcům média s distribucí Fedora (na DVD a CD).

Marketing

 • Vypracujte marketingovou strategii s cílem podpořit používání a podporu projektu Fedora po celém světě.
 • Podporujte úsilí jiných projektů Fedory šířením Fedory a pomozte poskytnout centrální repozitář nápadů a informací, které mohou být použity k tomu, aby se Fedora dostala k novému publiku.

Podpora/pomoc

 • Poskytněte pomoc a podporu na e-mailových konferencích a Fedora IRC kanálech na Freenode.
 • Poskytněte vývojářům informace o chybách.

Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí:

Více informací


Překladatel

Join Translator.png

Popis této role: Komunikovat prostřednictvím překladu.

Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit:

 • Angličtina, neanglický rodný jazyk, některé technické znalosti, diff, PO, překlad

Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět:

 • Nezapomeňte, že máte naprostou svobodu dělat méně nebo jiné úkoly v jednom z mnoha projektů a týmů. Pouze vaše představivost stanovuje limity.
Tým/Projekt Příklad úkolu

Lokalizujte Fedoru a upstream projekty
Projekt lokalizace Fedory

 • Přeložte uživatelská rozhraní Fedory a její nápovědu.

Spolupracujte s upstream projekty
GNOME (překlad)
KDE (lokalizace)
LibreOffice (lokalizace)

 • Překládejte uživatelské rozhraní a nápovědu, které tvoří důležitou součást Fedory, CentOS a dalších distribucí.

Lokalizujte dokumentaci Fedory
Projekt lokalizace Fedory

 • Překládejte různé dokumenty, které podporují uživatele služby Fedora.

lokalizujte webové stránky Fedory
Projekt lokalizace Fedory

 • Přeložte webové stránky Fedory, které lidé navštíví jako první a kde se dozví o Fedoře

Otestujte lokalizované verze Fedory
FLTG (fedora l10n testovací skupina)

 • Otestujte lokalizovanou verzi Fedory ve vašem jazyce, abyste zajistili kvalitu překladu.

Týmy/projekty podporující nebo podporované touto rolí:

Další informace

Vývojář nebo administrátor webu

Join WebDeveloper.png

Popis této role: Komunikovat prostřednictvím World Wide Web.

Dovednosti, kterými disponujete nebo se chcete naučit:

 • Python, XML/XHTML, CSS, XSL/XSLT, TurboGears, vývoj webových aplikací, systémová administrace Linuxu

Příklady, kde a jak můžete v této roli přispět:

 • Nezapomeňte, že máte naprostou svobodu dělat méně nebo jiné úkoly v jednom z mnoha projektů a týmů. Pouze vaše představivost stanovuje limity.
Tým/Projekt Příklad úkolu

Komunita a provoz

 • Používejte nástroje CommOps pro vyvoj metrik a statistik o projektu pomocí služeb, jako je fedmsg a statistické nástroje Fedory.
 • Pomáhejte při strategickém plánování a provádění strategie projektu Fedora Huby (dostupné na Pagure).
 • Spolupracujte na řešení problémů, s nimiž se projekt potýká, jako je např. pomoc s webovou stránkou pro rozpočet.
 • Poskytněte administrativní a strategickou podporu pro základní aplikace ve Fedoře, jako je služba odznáčků.

Infrastruktura

 • Staňte se jedním ze specializovaných dobrovolníků a profesionálů, kteří poskytují servery, nástroje a pomůcky pro projekt Fedora.
 • Sledujte a odstraňte chyby na webových stránkách Fedory.

Inženýring vydání

 • Pracujte na programech, které umožňují projektu produkovat Fedoru každých šest měsíců.
 • Opravte potíže s buildovacím systémem.

Webové stránky

 • Zlepšete image projektu Fedora a vytvořte pro webové uživatele a přispěvatele nejlepší internetové rozhraní.

Týmy / projekty podporující nebo podporované touto rolí:

Více informací