From Fedora Project Wiki

Подписване на споразумението Fedora Project Contributor Agreement (FPCA)

Можете да подпишете споразумението Fedora Project Contributor Agreement, част от Системата за акаунти на Fedora .

Ако не сте попълнили Вашия телефонен номер и адрес, ще бъдете пренасочени към страницата, където да попълните тази информация.

Прочетете споразумението Fedora Project Contributor Agreement и ако сте съгласни, цъкнете върху бутона I Agree в страницата долу.

Подписването на споразумението FPCA е необходимо за новите сътрудници на Проекта Fedora с цел защитата както на Сътрудника, така и на Проекта Fedora. Това се прави с цел Fedora да остане завинаги със свободен и с отворен код.

Ако сте служител на Red Hat, може да не подписвате FPCA.
Вместо това, кандидатствайте за членство в групата cla_redhat и ще бъдете одобрен от някой, който може да провери, че сте нает на работа в Red Hat.