From Fedora Project Wiki

Systému účtů projektu Fedora

Systému účtů projektu Fedora eviduje přispěvatele Fedory a projekty, na nichž pracují. Používá se k udělení ověření a autorizací do různých komponent. To v současné době zahrnuje různé git pkgs repozitáře a Bugzillu. Všimněte si, že jsou účty bugzilla.redhat.com odděleny, protože FAS může udělit jen další oprávnění k existujícím účtům. Proto byste se měli zaregistrovat na bugzilla.redhat.com se stejným e-mailem, který používáte pro svůj účet v Systému účtů projektu Fedora.

Používání Systému účtů

Hlavní stránka účtů Fedory obsahuje většinou jen odkazy na:

Vnitřní Systém účtů

  • Export e-mailových aliasů probíhá každou hodinu, v celou hodinu na baště hostitelů.
  • Export git a shell účtů probíhá poté, co uživatelé změní informace a obvykle trvá 10-20 minut.
  • Export skupiny přispěvovatelů fedora_contrib ze skupiny 'fedorabugs' probíhá každých 10 minut.

Kód systémového účtu je k dispozici na adrese https://github.com/fedora-infra/fas. Stránka projektu je na adrese https://fedorahosted.org/fas/.

FAQ

Potřebuju účet v Systému účtů Fedora?

Mnohé z těchto dílčích projektů Fedory vyžadují existující přispěvatelův účet v Systému účtů. Systém umožňuje správu dohod uzavřené s přispěvatelem, členství ve skupinách, systém jednotného přihlašování používaného ve všech službách Fedory a další.

Stručně řečeno, pokud chcete přispívat do projektu využívajícího účty FAS, budete účet potřebovat. Pokud nechcete přispívat, účet nepotřebujete.

Co je dohoda o přispěvateli?

Jedná se o dohodu, která pomáhá udržovat Fedoru svobodnou a open source tím, že zajišťuje, aby měly všechny příspěvky v projektu řádnou licenci a aby byly k dispozici pod open source licencí, i když to není výslovně uvedeno. Pro více informací viz Dohoda Přispěvatele Projektu Fedora (FPCA)

FPCA nahradila dřívější Licenční smlouvu jednotlivého přispěvatele.

Co je SSH klíč a proč ho potřebuji?

SSH, zkratka pro Secure SHell, umožňuje kryptograficky ověřené a šifrované spojení mezi počítači. SSH se používá pro tunel připojení z Git k projektu Fedora. Kdykoli budete používat Git s projektem Fedora, transakce bude provedena prostřednictvím připojení SSH. Váš SSH klíč vás bude identifikovat se servery Git a hostitelské klíče na GIT serverech vám umožní ověřit váš počítač se vzdáleným serverem. SSH klíč je potřeba pouze v případě, pokud máte v plánu přispívat do zdrojového kódu nebo do obsahu, pracovat na webových stránkách projektu Fedora nebo používat fedorapeople.org.

Viz Kryptografie

Požádal jsem o členství ve skupině a to má status neschváleno, co to znamená?

Nové členství ve skupinách vyžaduje schválení od správce nebo sponzora skupiny. Různé skupiny to řeší jinak. Více naleznete na příslušných stránkách projektů pro skupinu pro specifické procesy. Některé projekty, jako je například skupina Správců balíčků budou vyžadovat, abyste měli vyhrazeného sponzora nebo absolvovat určitý postup. Jiné skupiny mohou schválit váš požadavek, jakmile se k tomu dostanou.

Setkal jsem se s podivnou chybu při používání systému účtů, co mám dělat?

Pošlete e-mail na adresu v dolní části této stránky nebo otevřete report na stránkách Trakování systémových účtů.

Kde mohu získat více informací o systému účtů?

Obraťte se na vedení.

Ukončení účtu

Dobrovolné

Chcete-li svůj účet z nějakého důvodu deaktivovat, jednoduše upravte svůj účet tak, aby byly odstraněny veškeré osobní údaje, a označit účet jako "neaktivní".

Warning.png
Označení účtu jako neaktivní
Poté, co označíte účet jako neaktivní, nebude možné jej použít pro jakéhokoli ověření ve Fedoře. Ujistěte se, že to je to, co chcete udělat, než provedete deaktivaci účtu! (Neaktivní účty lze opětovně aktivovat při pokusu se přihlásit do FAS pomocí webové stránky. Poté je vyžadována změna hesla, aby mohl být účet aktivován.)

Z důvodu

Používání se zlými úmysly může mít za následek zrušení účtu. Jednotlivci používající více účtů bez předchozího písemného souhlasu budou mít až na jeden všechny účty zrušeny.

Uživatelé budou před samotným zrušením účtu nejprve upozorněni e-mailem.