From Fedora Project Wiki
Zabudli alebo stratili ste heslo?
V prípade, že ste stratili alebo zabudli heslo do Systému Účtov Fedora, pokračujte na prihlasovaciu stránku a zvoľte položku "Zabudnuté Heslo?", čím sa začne proces obnovy hesla.

Systém Účtov Fedora

Systém Účtov Fedora udržiava záznamy o prispievateľoch Projektu Fedora a projektoch na ktorých pracujú. Je používaný na zabezpečenie autentifikácie a autorizácie k rôznym súčastiam. Aktuálne to zahŕňa CVS repozitáre and Bugzillu.

Používanie Systému Účtov

Prvá stránka účtov obsahuje odkazy na:

Iné nástroje

Interne o Systéme Účtov

  • Exportovanie e-mailových alias sa deje každú hodinu, podľa hodím v bastióne.
  • Exportovanie CVS a shell účtov sa deje každú hodinu, krátko po :30 v rôznych boxoch.
  • Exportovanie "Bugzilla fedora_contrib group" zo skupiny 'fedorabugs' sa deje každú hodinu, je podľa hodín na ElliotLeeovej personálnej pracovnej stanici v Red Hat.

Kód systému účtov je dostupný na git://git.fedorahosted.org/git/fas.git. Stránka projektu sa nachádza na https://fedorahosted.org/fas/.

FAQ

Potrebujem učet vo Fedora Systéme Účtov?

Množstvo podprojektov Fedory si pre prispievateľov vyžaduje Fedora Systém Účtov. Ak si neželáte prispievať nepotrebujete mat účet systéme. Ak by ste chceli mať prístup k zápisu do CVS ale si želáte participovať na projekte, ktorý používa Systém Účtov Fedory, potrebujete si vytvoriť účet.

Okrem toho, Fedora Projekt teraz licencuje všetok obsah pod Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0 Unported. Prispievatelia do Wiki (http://fedoraproject.org/wiki) a do Fedora Dokumentačný Projekt potrebujú Fedora účet, aby podpísali Súhlas s Licenciou Prispievateľa (Contributor License Agreement CLA).

Čo je to Licenčná Dohoda s Prispievateľom LDP (Contributor License Agreement CLA) ?

Je to dohoda, ktorá pomáha udržiavať status slobodnej a otvorenej Fedory potvrdením, že všetky príspevky do Projektu Fedora sú správne licencované. Poskytuje rôznorodú ochranu prispievateľom, Fedora Projektu a Red Hatu. Pre viac informácii pozrite sekciu Legal.


Čo je to SSH kľúč, a prečo ho potrebujem?

SSH, skratka pre Bezpečný Shell (Secure Shell), umožňuje kryptovanú a zašifrovanú komunikáciu medzi počítačmi. SSH sa používa na tunelovanie CVS pripojení pre Projekt Fedora. Vždy, keď používate CVS vo Projekte Fedora, transakcie budú uskutočňované cez SSH pripojenie. SSH kľúčom sa identifikujete na CVS servre, a tiež hostovské kľúče na CVS servre umožnia sa vášmu počítaču identifikovať k vzdialenému serveru. SSH kľúč je potrebný len ak plánujete prispievať do zdrojového kódu, pracovať na webových stránkach Projektu Fedora alebo na používanie fedorapeople.org.

Pozri Cryptography

Požiadal som o členstvo v skupine, a zobrazuje sa, ako nepotvrdené, čo to znamená?

Nové členstvo v skupine si vyžaduje schválenie od administrátora alebo sponzora skupiny. Rozličné skupiny sa o to starajú rozdielnym spôsobom. Pozrite si príslušné stránky skupiny, aby ste zistili ako funguje daný proces v tej vašej. Niektoré projekty, ako napríklad Správcovia Balíčkov, budú požadovať, aby ste mali sponzora, alebo dokončenú určitú procedúru. Iné skupiny môžu garantovať vašu požiadavku, tak rýchlo, ako sa k nej dostanú.

Narazil som na zvláštnu chybu počas používania Systému Účtov, čo by som mal robiť?

Pošlite e-mail (v angličtine) na adresu uvedenú v spodnej časti stránky, alebo založte prípad Account System Trac.

Ako uzavriem LDP/CLA?

See How to sign CLA

Kde môžem získať viac informácii o systéme účtov?

Kontaktujte manažment.

Zrušenie Účtu

Dobrovoľnosť

Ak si prajete z nejakého dôvodu deaktivovať účet, jednoducho upravte svoj účet tak, aby odstránil všetky osobné informácie, a označte ho ako „Neaktívny“ („Inactive“).

Označenie účtu "Neaktívny"
Ak ste už raz označili Váš účet, ako neaktívny, nebudete ho môcť použiť na žiadnu autentifikáciu v Projekte Fedora. Uistite sa, že je to, čo chcete urobiť predtým než účet skutočne deaktivujete!

Pre prípad

Zneužívanie účtu môže zapríčiniť jeho zrušenie. Jednotlivci, ktorí používajú viac účtov bez predchádzajúceho písomného povolenia, budú mať všetky ostatné účty zrušené, okrem jedného. Pred zrušením akéhokoľvek účtu budú používatelia upozornení.