From Fedora Project Wiki


Искам да...

Какви са начините за връзка в Проекта Документация

  • Пощенски списък: За официални дискусии, Проектът Документация на Fedora използва пощенския списък docs@lists.fedoraproject.org.
  • Връзка в IRC: За информационни дискусии относно документацията на Fedora, много от членовете на проекта ползват #fedora-docs на irc.freenode.net.
  • Срещи: Ежеседмични срещи на Проекта Документация на Fedora се провеждат в Сряда от 23:00 UTC, в канала #fedora-meeting на irc.freenode.net. Вижте в страницата Срещи в wiki-то за последните срещи и за дневния ред на предстоящата.
  • Blog: Писания за това как пишем за Fedora.

Лицензиране на документацията

Цялата, създадена за Fedora документация е лицензирана под Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0 Unported License.