From Fedora Project Wiki

Tabulka úkolů

Tato tabulka může být převedena na jiné umístění, ale pochází z tabulky úkolů.

Úkol Přiřazeno k Termín dokončení Další milník Stav