From Fedora Project Wiki

Op deze pagina staan algemene richtlijnen over het gebruik van de Fedora Project wiki.

Er zijn een aantal simpele punten die u moet aanhouden wanneer u veranderingen aanbrengt aan de wiki. Hierna staan een aantal voorbeelden. In het algemeen, wees beleefd en gebruik uw gezond verstand. Deze richtlijnen negeren en problemen veroorzaken zijn zeer goede manieren om uw edit-priveleges in te laten trekken. Indien u vragen hebt, kunt u die stellen op #fedora-websites op freenode.


Introduceer uzelf

Voordat u een pagina gaat bewerken, weest u dan zo vriendelijk u voor te stellen door informatie over u toe te voegen op uw wiki pagina. Nadat u zich hebt ingelogd met uw FAS-naam en uw FAS-wachtwoord verkrijgt u automagisch ;) een persoonlijke pagina op de lokatie http://fedoraproject.org/wiki/User:<username>, waarbij <username> is vervangen door uw FAS-naam (uw Fedora Account System account naam). U kunt als u bent ingelogd snel bij uw FAS-wiki-pagina komen door bovenaan rechts van het midden van elke wiki pagina op uw usernaam te klikken.

Voor voorbeelden kijk eens naar JeroenVanMeeuwen, BartDeSoete, GeertWarrink of RichardvanderLuit.

Note.png
Oude gebruikerspagina's van Moin
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend (oude) FirstnameLastname style pagina's van Moin om te zetten naar het (nieuwe) MediaWiki formaat. Indien u zich net hebt aangesloten bij het Fedora Project en hebt gelezen dat u de (oude) FirstnameLastname formaat dient te gebruiken, informeer dan alstublieft Ian waar u dit hebt gelezen, opdat het kan worden aangepast.

Vermeld in ieder geval uw email-adres en, indien u veel op irc zit, uw IRC nick en kanalen waar u vaak te vinden bent.

Houdt de pagina's die u maakt of bewerkt altijd in de gaten

Het is belangrijk dat u de veranderingen op de pagina's die u heeft gemaakt of gecreëerd goed in de gaten houdt, opdat u de inhoud met anderen die aan de wiki werken kunt coördineren. Wiki bewerkers voegen vaak aantekeningen toe om informatie uit te wisselen als een methode van samenwerking, en dat helpt goed om dergelijke veranderingen in de gaten te houden.

U kunt de Volgen link in de tab bar rechts boven in een wiki pagina vinden indien u bent ingelogd.

Wees stoutmoedig

Verander gerust pagina's, wees niet bang. Wiki veranderingen worden gevolgd en teruggedraaid indien nodig. Dit betekent echter niet dat u roekeloos kunt zijn, zeker niet indien u grote veranderingen maakt in kerndocumenten.

Voor meer informatie over stoutmoedigheid (being bold in engels), neem een engels kijkje op be bold editing guideline on Wikipedia.

Vermijd onnodige veranderingen aan pagina's die rechtenkwesties aansnijden

Dat soort pagina's zijn zeer zorgvuldig samengesteld, en de woorden erin zijn stuk voor stuk afgewogen. Indien u deze pagina's toch wilt veranderen moet u om een review van een ander vragen alvorens de veranderingen door te voeren. U kunt in dat geval het best de Fedora Advisory Board benaderen voor hulp in deze.

Geef geen details omtrent verboden zaken

Voeg geen enkele informatie toe strijdig met de wet. Onthoud dat het Fedora Project een entiteit is in de Verenigde Staten, en daarom onderworpen aan haar wetten. Vermijd linken naar of toevoegen van informatie over niet vrije open source software of software dat wettelijk beschermd is. Indien u denkt dat u zich in een uitzonderlijke positie bevindt, breng dat dan onder de aandacht van het Websites team voor discussie. Zie ook de ForbiddenItems pagina's voor voorbeelden van gevallen die moeten worden vermeden.

Voor vragen hieromtrent wendt u zich to het Websites team. Indien noodzakelijk, kunnen zij een officieel standpunt achterhalen.

Wees voorzichtig wanneer u belangrijke gidsen of belangrijke pagina's aanpast

Grote en belangrijke gidsen, zoals de Packaging Guidelines, worden over het algemeen onderhouden door een bepaald persoon of een bepaald groepje. Het beste kunt u met hen contact opnemen indien u vindt dat daarin iets moet worden aangepast.

Belangrijke pagina's, zoals de FedoraMain of Download pagina's, zijn pagina's die vaak door menig bezoeker als eerste worden gezien. Veranderingen aan dergelijke pagina's moeten in het algemeen aan ervaren bewerkers worden overgelaten. Indien u vindt dat er iets aan dit soort pagina's moet worden aangepast, neem dan daarover contact op met het Websites team om dat te bespreken.

Verander geen pagina's puur om het veranderen zelf

Zinloze veranderingen dienen te worden vermeden. Een verandering maken om slechts in het edit-log te komen is onacceptabel. Er zijn genoeg pagina's (de meeste om precies te zijn) met echte corrigeerbare fouten. In plaats van zinloze veranderingen te maken, zoals het weghalen of toevoegen van spatieruimte of links veranderen als fedoraproject.org in www.fedoraproject.org (de eerste vorm verdient de voorkeur), kunt u beter spel- of taalfouten zoeken en corrigeren. Denk er ook aan "Dit is een kleine bewerking" onder aan de editpagina aan te vinken indien u een kleine fout corrigeert.

Vermijd hernoemen van pagina's of verplaatsen van inhoud zonder overleg

Naar alle Wiki pagina's wordt over het algemeen wel verwezen door of naar gelinkt van diverse andere lokaties. Het is daarom belangrijk dat u goed met de juiste groepen afstemt alvorens u pagina-inhoud naar elders verplaatst of bestaande pagina's hernoemt. Het verdient de aanbeveling dit slechts te doen als het echt niet anders kan. Indien u verplaatsing van een bepaald item wenst, dient u dit te bespreken met het Websites team.

Verwijderen van pagina's

Wiki pagina's die niet langer nodig zijn dienen te worden gemerkt voor verwijdering door {{Delete|Reden in het Engels}} aan het begin van de pagina toe te voegen. Dit geeft de Wiki Administrators de mogelijkheid zich te verzekeren dat er geen belangrijke of te archiveren inhoud verloren gaat.

Volg de idealen die Fedora hoog in het vaandel heeft staan

Bijvoorbeeld, probeer desktop-neutraal te zijn en gebruikersvriendelijk, helemaal voor niet-technische gebruikers waarvoor Linux en Fedora nieuw zijn. Gebruikers kunnen gebruik maken van GNOME, KDE, de console of een andere omgeving. Probeer dat voor ogen te houden wanneer u instrukties schrijft. Verwittig u ervan dat Fedora's toewijding voor gratis en open bron technologie eveneens netjes wordt uitgedragen.

Teken uw bijlagen

Wanneer u een bestand aan een wiki pagina toevoegt, dient u met uw GPG-sleutel een losse handtekening aan te maken. Sommige bestandsformaten, zoals RPM-paketten, ondersteunen GPG-sleutels. In zo'n geval hoeft u geen losse handtekening te maken, een handtekening in het bestand zelf is dan voldoende. Een losse handtekening kan worden toegevoegd aan de pagina tezamen met het oorspronkelijke bestand, of kan in de pagina zelf worden opgenomen.

GPG-handtekeningen staan anderen die uw bestand willen downloaden in staat te verifieren dat het inderdaad van u afkomstig is en niet tussentijds is veranderd of verminkt. GPG-handtekeningen schenden op geen enkele manier uw privacy, zij stellen slechts anderen in staat vertrouwen te hebben in de afkomst van het bestand.

Afbeeldingen en eenvoudige documenten kunnen gerust zonder handtekening, maar het kan nooit kwaad indien men kan zien dat u inderdaad de auteur ervan bent.

Indien u nog geen GPG-sleutel hebt of er meer van wilt weten, ga dan naar de Cryptography pagina.

Kijk uw werk na op fouten

Of u nu een volleerd schrijver bent, of niet, nodig iemand uit om na te lezen wat u hebt geschreven. Goedgeschreven documenten zijn belangrijk voor Fedora's imago. Zelfs de beste schrijvers zien typefouten en andere missers over het hoofd. Neem de tijd om uw veranderingen na te lezen om die vervelende kleine foutjes eruit te halen. Gebruik de Bewerking ter controle bekijken knop onderaan de edit-pagina om uw tekst te controleren. Sla pas na controle de pagina op.

Fedora is een gemeenschap

Wanneer u dingen schrijft, voor de wiki of elders, onthoud dan dat Fedora een gemeenschap is. Wij treden op als één groep, op weg naar gemeenschappelijke doelen. Wij hebben er geen behoefte aan een groep of klasse daarbinnen te onderscheiden van een andere. Er is bijvoorbeeld geen noodzaak onderscheid te maken tussen medewerkers die in dienst zijn van Red Hat en zij die dat niet zijn. Alle medewerkers zijn onderdeel van dezelfde gemeenschap. Er zullen gevallen zijn waarbij classificatie nu eenmaal nodig is, maar het kan en zal zoveel mogelijk worden vermeden.

Als u iets niet weet, aarzel dan niet het te vragen

Andere leden van de gemeenschap zullen u graag helpen. Het #fedora-websites channel op freenode is de perfecte plaats om de wiki of andere Fedora websites te bespreken.

Houd uw pagina's in de gaten, en andere pagina's ook

Twee facetten maken een wiki succesvol als middel om samen te werken aan een open inhoud. Ten eerste dat u de inhoud van pagina's waarvoor u verantwoordelijk bent in de gaten houdt, opdat de bedoeling van de pagina gewaarborgd blijft. Ten tweede dat u in staat bent in de gaten te houden dat andere pagina's ontwikkelen, groeien en nu en dan uw hulp nodig hebben.

Om welke pagina op de wiki dan ook in de gaten te houden klikt u -na inloggen- de volgen tab boven aan elke pagina aan. Het moet dan veranderen in niet volgen. Als een pagina niet volgen boven aan heeft, bent u deze pagina aan het volgen. U kunt niet volgen aanklikken om de pagina niet meer te volgen. De tab verandert dan weer in volgen.

Om emails te ontvangen bij elke verandering, ga naar mijn voorkeuren (bovenaan de pagina bij uw naam) en vergewis u er van dat de juiste opties zijn aangevinkt bij de tab gebruikersprofiel, onder E-mail.

Volglijst (Special:Watchlist) Gebruiken

Special:Watchlist (beschikbaar via volglijst boven aan elke pagina wanneer u bent ingelogd) toont de pagina's die u op dat moment aan het volgen bent. Voor meer informatie hoe u deze speciale pagina moet gebruiken , zie de Engelse handleiding op Mediawiki.org.

Maak een samenvatting van uw veranderingen -- dit is de regel

We moeten allen in staat zijn even de ogen te laten dwalen over een verandering om gelijk de kern ervan te weten. Een volledige vergelijking met de oude tekst is niet altijd beschikbaar. U dient een opsomming te maken van uw veranderingen (Samenvatting: veld als u aan het bewerken bent). Het is als een changelog-bericht. Verklaar wat u deed en waarom, alsmede andere toepasselijke links en en details.

Als u er voor kiest niets samen te vatten, dient dit echt een uitzondering te zijn. Een reden kan zijn dat het slechts een kleine aanpassing betreft. In dat geval dient u het hokje Dit is een kleine bewerking aan te vinken alvorens de pagina op te slaan.