From Fedora Project Wiki

fedorapeople.org

En aquesta pàgina es cobreixen els detalls sobre com obtenir i utilitzar el vostre espai personal a fedorapeople.org, que és un lloc on els contribuïdors de Fedora poden pujar-hi fitxers per compartir-los amb tothom. És perfecte per a pujar-hi els fitxers spec, els fitxers srpm, els pedaços, un dipòsit personal, etc.


Continguts prohibits

 • NO distribuïu res a fedorapeople.org que Fedora no pugui distribuir per motius legals. Res de la llista d'elements prohibits o d'una altra manera que no sigui distribuïble per Fedora.
 • NO hi pugeu les vostres claus privades ssh. Mentre l'equip d'infraestructura de Fedora treballa fort per mantenir segurs els servidors, poden produir-se escletxes i les claus privades que s'hagin pujat poden ser baixades i avui en dia trencar-se amb atacs de força bruta. S'eliminaran les claus privades ssh que es trobin durant el procés d'auditoria.


Per accedir al vostre espai a fedorapeople.org

 1. Heu de tenir un comte actiu de Fedora
 2. Heu de comptar amb el patrocini en com a mínim un grup que no sigui un grup cla*.
 3. Heu de generar una clau ssh (ssh-keygen -t rsa).
 4. Pujeu aquesta clau ssh al vostre compte de Fedora. Per a pujar-la, visiteu aquest enllaç i seleccioneu el fitxer de la vostra clau mitjançant el camp Clau pública SSH. En general, la vostra clau s'emmagatzema al vostre directori personal a .ssh/id_rsa.pub. La clau ssh s'activa una hora després de pujar-la.
 5. Per a connectar-vos, utilitzeu la clau ssh que heu pujat al vostre compte de Fedora:
  ssh -i ~/.ssh/id_rsa <el_vostre_usuari_de_fedora>@fedorapeople.org

Aquest pas també és pot realitzar a través del compte de Fedora.

 1. Mentre hagueu iniciat la sessió, feu clic a "El meu compte" de la barra lateral.
 2. Seleccioneu l'enllaç "edita" que es troba al cantó dels "Detalls del compte".
 3. Escribiu el següent en el camp"Clau pública SSH:":
  ~/.ssh/id_rsa.pub
 4. Feu clic al botó "Desa!".
 5. Comproveu que tot hagi anat bé. En els Detalls del vostre compte, al camp "Clau pública SSH:" veureu "ssh-rsa" seguit per una cadena de text alfanumèrica.

Respostes comuns

 • Cadascun dels contribuïdors de Fedora disposa de 2000000 KiB (aproximadament 1954 MiB) de quota d'espai controlada.
 • Si us quedeu sense espai, haureu de: fer neteja d'aquelles coses que no necessiteu. Si no podeu fer neteja de res, aleshores heu de posar-vos en contacte amb la infraestructura de Fedora per augmentar la vostra quota.
 • Per a fer públic el vostre espai, creeu un directori public_html.
 • Fedora people no ha d'utilitzar-se per al desenvolupament o la creació de dipòsits. Els dipòsits hauran de crear-se en qualsevol altre lloc i pujar-se a través de scp o rsync.
 • NO proveu d'utilitzar sudo per a instal·lar-hi els paquets que "necessiteu". A menys que estigueu en el grup d'infraestructura i hagueu aconseguit l'aprovació del sysadmin-main, no han d'instal·lar paquets addicionals a fedorapeople.
 • Pugeu els fitxers amb scp, sftp o rsync.
Amb Nautilus
Si utilitzeu GNOME, visiteu aquesta pàgina per a connectar-vos d'una manera senzilla amb vostre espai a fedorapeople.org.
Amb Dolphin o Konqueror
Si utilitzeu KDE, escriviu sftp://el_vostre_usuari_de_fedora@fedorapeople.org en la barra de l'adreça del vostre gestor de fitxers per a connectar-vos d'una manera senzilla amb vostre espai a fedorapeople.org.
Amb Thunar
Si utilitzeu XFCE, premeu ctrl+l per a obrir el diàleg d'obrir una ubicació i escriviu en el camp de la ubicació sftp://el_vostre_usuari_de_fedora@fedorapeople.org/home/fedora/el_vostre_usuari_de_fedora per a connectar-vos d'una manera senzilla amb vostre espai a fedorapeople.org. També funciona amb PCManFM

Per a copiar-hi fitxers des de la línia d'ordres, podeu utilitzar scp

scp /camí/al/fitxer el_vostre_usuari_de_fedora@fedorapeople.org:/home/fedora/el_vostre_usuari_de_fedora/public_html
 • Un cop s'hagin pujat al directori d'usuari public_html els fitxers estaran disponibles a través d'http a: http://el_vostre_usuari_de_fedora.fedorapeople.org/.
 • Doneu accés de lectura i escriptura als altres usuaris a través dels ACL ampliats. Llegiu-vos les pàgines man de setfacl i de getfacl per afegir-los al vostres fitxers i directoris. En aquest exemple a l'usuari jkeating se li dóna accés de lectura i escriptura a file:
setfacl -m u:jkeating:rw file

Suport d'allotjament git a la gent de fedora

fedorapeople.org ara dóna suport per a l'allotjament de dipòsits git que inclouen l'accés a través del protocol git:// per a baixades anònimes així com proporciona la interfície web de cgit.

Aquest és un resum ràpid de com començar a utilitzar git a fedorapeople.org. Es suposa que ja esteu familiaritzats amb git. És possible que vulgueu fer una ullada a la referència ràpida de Git.


Creeeu un directori ~/public_git a fedorapeople.org

ssh el_vostre_usuari_de_fedora@fedorapeople.org "mkdir ~/public_git; /sbin/restorecon -Rv ~/public_git"


Com crear un nou dipòsit git a ~/public_git

Com a exemple, aquí hi ha un mètode per crear un dipòsit buit al vostre sistema local i la seva pujada:

git init --bare repo.git
scp -r repo.git/ el_vostre_usuari_de_fedora@fedorapeople.org:~/public_git/

Aixó crea un dipòsit bare (p.ex. un dipòsit que no té cap directori de treball). Conté tan sols els fitxers que formen part del directori .git d'un dipòsit git non-bare (El tipus que els usuaris estan més acostumats a veure).

El nom del dipòsit ha d'acabar amb .git
cgit no llistarà els dipòsits que no acabin amb .git.

De manera addiciona. si voleu que el vostre diposit aparegui en la interfície web de cgit, deu det:

touch ~/public_git/el_vostre_diposit_git.git/git-daemon-export-ok

Per als dipòsits que voleu que hi apareguin per defecte.


Com pujar un diposit existent a ~/public_git

Si teniu un dipòsit existent que vulgueu utilitzar a fedorapeople, podeu fer-ho de manera senzilla:

git clone --bare /path/to/local/repo repo.git
scp -r repo.git/ el_vostre_usuari_de_fedora@fedorapeople.org:public_git/

Aquí també s'hi apliquen les advertències de la secció anterior.


Com publicar al vostre dipòsit

Per a publicar els canvis des del vostre dipòsit local:

cd /camí/al/dipòsit/local
git remote add fedorapeople el_vostre_usuari_de_fedora@fedorapeople.org:public_git/repo.git
git push --mirror fedorapeople

Això crea una rèplica del vostre dipòsit local. Totes les branques i les etiquetes del vostre dipòsit local se'ls hi farà el push al dipòsit de fedorapeople.

Si tan sols voleu fer un push les branques seleccionades, esmeneu l'exemple de git push. Per exemple, si tan sols voleu fer un push la vostra branca master local:

git push fedorapeople master
Permetre el push als altres
Podeu permetre a altres usuaris de fedorapeople.org fer push al vostre dipòsit amb les acl ampliades (consulteu setfacl(1) per als detalls). Tanmateix, si teniu molta gent que estigui treballant en el vostre dipòsit, es recomana l'ús de Fedora Hosted.


Com clonar el vostre dipòsit

Per a clonar el vostre dipòsit, utilitzeu un a ordre semblant a:

git clone git://el_vostre_usuari_de_fedora.org/~el_vostre_usuari_de_fedora/repo.git

També es possible clonar el vostre dipòsit a través del protocol http://. Per a què això funcioni, heu d'haver configurat git-update-server-info per a que s'executi sempre que actualitzeu el vostre dipòsit. Tanmateix, els directoris d'usuari de fedorapeople.org es munten amb l'opció noexec, que evita l'execució de l'script. En lloc seu, heu de crear un enllaç simbòlic a git-update-server-info el el directori dels hooks del vostre dipòsit:

ssh your_fedora_username@fedorapeople.org
cd ~/public_git/repo.git/hooks
ln -svbf $(git --exec-path)/git-update-server-info post-update
git update-server-info

També haureu de crear un enllaç de ~/public_html/git a ~/public_git:

cd ~/public_html
ln -svbf ../public_git git

Podeu clonar el vostre dipòsit sobre http:// amb una ordre similar a:

git clone http://el_vostre_usuari_de_fedora.fedorapeople.org/git/repo.git/
git:// vs. http://
Tan sols cloneu a través de http:// si esteu darrera d'un tallafoc que us impedeix que funcioni git://. El protocol git:// és més ràpid i més eficient que el protocol http:// per a l'ús de git.


Com navegar pel vostre projecte a través de cgit

Podeu veure llistat el vostre projecte a cgit un cop s'hagi actualitzat el llistat de projectes. Això succeïx cada hora.

Descripció del dipòsit
Podeu establir la descripció del dipòsit que es mostra al cgit amb l'edició del fitxer description del vostre dipòsit.


Dipòsit compartit

Si voleu donar accés a altres usuaris en el vostre dipòsit ho podeu fer amb les ACL.

 setfacl -R -m u:<user>:rwX <repo.git>
 find <repo.git> -type d | xargs setfacl -R -m d:u:<user>:rwX

Habilitar per-repo upload-archive

Si voleu permetre que el vostre dipòsit sigui accessible a través de git archive --remote , haureu d'establir el següent el fitxer de configuració del dipòsit:

 [daemon]  
 uploadarch = true